Trettondedag jul, 6 januari: Guds härlighet i Kristus.


Bibeln: Matteus 2:1

När Jesus hade fötts i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid kom några österländska stjärntydare till Jerusalem och frågade: ”Var finns judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom.” När kung Herodes hörde detta blev han oroad, och hela Jerusalem med honom. Han samlade alla folkets överstepräster och skriftlärda och frågade dem var Messias skulle födas. De svarade: ”I Betlehem i Judeen, ty det står skrivet hos profeten: 'Du Betlehem i Juda land är ingalunda ringast bland hövdingar i Juda, ty från dig skall det komma en hövding, en herde för mitt folk Israel.'” Då kallade Herodes i hemlighet till sig stjärntydarna och förhörde sig noga om hur länge stjärnan hade varit synlig. Sedan skickade han dem till Betlehem. ”Bege er dit och ta noga reda på allt om barnet”, sade han, ”och underrätta mig när ni har hittat honom, så att också jag kan komma dit och hylla honom.” Efter att ha lyssnat till kungen gav de sig i väg, och stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem, tills den slutligen stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan fylldes de av stor glädje. De gick in i huset, och där fann de barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom. De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld och rökelse och myrra. I en dröm blev de sedan tillsagda att inte återvända till Herodes, och de tog en annan väg hem till sitt land.


En kurs i mirakler: T19.IV.C.10

Vilken fara kan hota de helt oskyldiga? Vad kan attackera dem som är utan skuld? Vilken rädsla kan komma in och störa syndfrihetens frid? Det som har givits dig står till och med i sin linda i full kommunikation med Gud och med dig. I sina små händer håller det i fullkomlig trygghet varje mirakel som du kommer att utföra, och räcker det till dig. Livets mirakel är tidlöst, fött i tiden men livnärt i evigheten. Se på detta späda barn åt vilket du gav en viloplats genom att förlåta din broder, och se i det Guds Vilja. Här föds barnet från Betlehem på nytt. Och var och en som ger honom skydd kommer att följa honom, inte till korset utan till uppståndelsen och livet.


En kurs i kärlek: K:19.8

Låt mig i korthet tala om den roll jag spelade så att du bättre kan förstå den roll som väntar dig. Jag kom för att skriften skulle fullbordas. Det enda som detta egentligen betyder är att en viss folkgrupp hade vägletts till att vänta på min ankomst. De förväntade sig att jag skulle komma och fann därför i mig vad de hoppades finna. Det som mina bröder och systrar såg i mig tillät mig vara den jag var, även när jag befann mig i mänsklig skepnad. Sannerligen säger jag dig att om du skulle se någon av dina bröder och systrar idag på samma sätt som de som inväntade min födelse såg mig, då skulle även de minnas vilka de är. Det är denna roll jag ber dig acceptera så att du kan skänka andra vad som skänktes mig.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615