Åttonde söndagen efter trefaldighet, 16 veckor efter påsk: Andlig klarsyn.


Bibeln: Matteus 7:15-21.

Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar.  På deras frukt skall ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar?  Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt.  Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt.  Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden.  På deras frukt skall ni alltså känna igen dem. Inte alla som säger ’Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja.


En kurs i mirakler: T 9:V.8

Kom ihåg att det är du som väljer vägledaren som skall hjälpa, och ett felaktigt val kommer inte att vara till någon hjälp. Men kom också ihåg att det rätta valet kommer att vara det. Lita på Honom, därför att Hans funktion är att hjälpa och Han är av Gud. Allteftersom du väcker andra sinnen för den Helige Ande genom Honom, och inte genom dig själv, kommer du att förstå att du inte lyder under den här världens lagar. Men lagarna du lyder fungerar. “Det som är gott är det som fungerar“ är ett klokt om än otillräckligt yttrande. Endast det som är gott kan fungera. Ingenting annat fungerar överhuvudtaget.

Den här kursen erbjuder en mycket tydlig och mycket enkel inlärningssituation, och tillhandahåller den Vägledare Som talar om för dig vad du skall göra. Om du gör det, kommer du att se att det fungerar. Dess resultat är mer övertygande än dess ord. De kommer att övertyga dig om att orden är sanna. Genom att följa den rätte Vägledaren kommer du att lära dig den enklaste av alla lektioner: Av deras frukt skall ni känna dem, och de skall känna sig själva.


En kurs i kärlek: K:2.1

Vad kärlek är kan inte läras ut. Det kan inte läras in. Men det kan kännas igen. Kan du gå förbi kärleken och inte veta att den finns där? Ja, visst. Du gör det ständigt genom att välja att se illusion i stället för sanningen. Du kan inte lära dig kärlek, men du kan lära dig att se kärleken där den redan finns. Kroppens ögon är inte de ögon med vilka du kan känna igen kärleken. Det är däremot Kristi sanna seende. För endast Kristi sanna seende kan se Guds ansikte.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615