Tacksägelsedagen, söndagen 8 - 14 oktober: Lovsång.


Bibeln: Lukas 19:37-40

Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett: "Välsignad är han som kommer, konungen, i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden." Några fariseer i folkmassan sade då till honom: "Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta." Han svarade: "Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa."


En kurs i mirakler: T25:II.9

Hur skulle Himlens Herre kunna låta bli att vara glad om du uppskattar Hans mästerverk? Vad annat skulle Han kunna göra än att tacka dig som älskar Hans Son så som Han gör? Skulle Han inte göra Sin Kärlek känd för dig, om du bara delar Hans lovprisning av det som Han älskar? Gud håller Skapelsen kär som den fullkomlige Fader Han är. Och därför blir Hans glädje fullständig när någon del av Honom deltar i Hans lovprisning för att dela Hans glädje. Denne broder är Hans fullkomliga gåva till dig. Och Han är glad och tacksam när du tackar Hans fullkom­lige Son för att han är vad han är. Och all Hans tacksägelse och all glädje lyser över dig som vill göra Hans glädje fullständig, tillsammans med Honom. Och således blir din glädje fullstän­dig. Inte en stråle mörker kan ses av dem som vill göra sin Fa­ders lycka fullständig, och sin tillsammans med Hans. Gud Själv erbjuder oförbehållsamt sin tacksamhet till var och en som delar Hans syfte. Det är inte Hans Vilja att vara ensam. 13Och inte heller är det din.


En kurs i kärlek: A2:13.5

Kalla på din relation med mig så att den kan hjälpa dig, på samma sätt som jag kallar på dig så att du kan hjälpa mig, att uppmana alla våra bröder och systrar att återvända till enheten. Vi vänder oss till varandra i tacksamhet. Detta är den helhjärtades inställning, den plats från vilken alla kallelser utgår och blir mottagna, den plats där det sanna tänkandet uppstår hos dem som är förenade till sinne och hjärta. Tacksamhet är erkännandet av nådens tillstånd i vilket du existerar här, och för evigt förblir bortom all tid och bortom formens värld. Det är en känsla av lovsång och tacksamhet som flödar mellan oss nu. Himlens ljus skiner inte ner på dig, utan blir givet och mottaget i ett jämlikt utbyte mellan alla som i skapelsen existerar tillsammans i evig etthet.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615