Palmsöndagen, en vecka före påsk: Vägen till korset.


Bibeln: Lukas 19:28-40

Efter att ha sagt detta gick han framför dem upp mot Jerusalem. När han närmade sig Betfage och Betania vid det berg som kallas Olivberget, skickade han i väg två av lärjungarna och sade: ”Gå till byn rakt framför er. När ni kommer in i den skall ni finna en ungåsna som står bunden där, en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den. Om någon frågar er varför ni tar den skall ni svara: Herren behöver den.” De båda lärjungarna gav sig i väg och fann allt vara som han hade sagt. När de skulle ta åsnan sade de som ägde den: ”Varför tar ni åsnan?” De svarade: ”Herren behöver den.” Och de ledde den till Jesus och lade sina mantlar på den och hjälpte honom upp. Där han kom ridande bredde folk ut sina mantlar på vägen.

Då han närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett: ”Välsignad är han som kommer, konungen, i Herrens namn. Fred i himlen och ära i höjden.” Några fariséer i folkmassan sade då till honom: ”Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta.” Han svarade: ”Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa.”


En kurs i mirakler: A154:8-9

Vill du ta emot Guds budskap? För på så sätt blir du Hans budbärare. Du är utnämnd nu. Och ändå väntar du med att ge de budskap du tagit emot. Och därför vet du inte att de är dina, och varseblir dem inte. Ingen kan ta emot och förstå att han har tagit emot förrän han ger. För genom att ge accepterar han det han har tagit emot.

Du som nu är Guds budbärare, ta emot Hans budskap. För detta är del av den roll som har tilldelats dig. Gud har inte underlåtit att erbjuda dig det som du behöver, inte heller har det lämnats utan att accepteras. Likväl återstår det att genomföra en annan del av din tilldelade uppgift. Han Som har tagit emot Guds budskap åt dig vill att du också skall ta emot dem. För på så sätt identifierar du dig med Honom och gör anspråk på dina egna.


En kurs i kärlek: K:1.1

Varje levande varelse har ett hjärta. Låt oss definiera hjärtat som varats centrum, det ställe där alla känslor uppstår. All sann känsla är kärlek. All kärlek lovprisar Gud. All kärlek är igenkännandet av Guds härlighet och härligheten av allt som Gud har skapat. Kärlek är det enda rena, oförfalskade svaret från de skapade till skaparen, och det enda svaret från skaparen till de skapade. Ditt igenkännande av vad kärlek är kommer att föra dig tillbaka till Gud och till ditt Själv.

Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615