Domsöndagen, 20-26 nov: Kristi återkomst.


Bibeln: Matteus 25:31-46

När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han skall ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: "Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig." Då kommer de rättfärdiga att fråga: "Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig?" Kungen skall svara dem: "Sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig."

Sedan skall han säga till dem som står till vänster: "Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta, jag var törstig och ni gav mig inget att dricka, jag var hemlös och ni tog inte hand om mig, jag var naken och ni gav mig inga kläder, sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte." Då kommer också de att fråga: "Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp?" Då skall han svara dem: "Sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni inte heller gjort för mig." Dessa skall gå bort till evigt straff men de rättfärdiga till evigt liv.


En kurs i mirakler: Lektion 311, A.10. Vad är den Yttersta Domen?

Du som trodde att Guds Yttersta Dom skulle döma världen till helvetet tillsammans med dig, acceptera denna heliga sanning: Guds Dom är Rättelsens gåva som Han skänkte till alla dina misstag och på så sätt befriade dig från dem, och från alla de verkningar de någonsin tycktes ha. Att frukta Guds frälsande nåd är endast att frukta fullständig befrielse från lidande, återvändandet till frid, trygghet och lycka, och föreningen med din egen Identitet.

Guds Sista Dom är lika barmhärtig som varje steg i den plan Han har gjort upp för att välsigna Sin Son, och kalla honom tillbaka till den eviga frid som Han delar med honom. Var inte rädd för kärleken. För endast den kan hela all sorg, torka alla tårar och varsamt väcka Sonen som Gud erkänner som Sin ur hans dröm om smärta. Var inte rädd för detta. Frälsningen ber dig att välkomna den. Och världen väntar på att du glatt skall acceptera den, vilket kommer att göra den fri.


Detta är Guds Sista Dom: “Du är fortfarande Min helige Son, för evigt oskyldig, för evigt kärleksfull och för evigt älskad, lika gränslös som din Skapare, och fullständigt oföränderlig och för evigt ren. Vakna därför och återvänd till Mig. Jag är din Fader och du är Min Son.“


En kurs i kärlek: A4:3.8

När kärlekens naturliga till­stånd har återlämnats till dig, faller dömandet bort efter­som sant seende kommer att uppstå. I och med inträdet av kärlekens sanna seende kommer många av er att avkunna en slutgiltig dom i vilken ni finner att allting är gott och fullt av kärlek. Så snart allt har bedömts med kärlekens sanna seende är dömandet helt naturligt förbi ty det har tjänat sitt syfte. Detta är den yttersta domen.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615