Påsknatten, lördagen före påsk: Genom död till liv.


Bibeln: Markus 16:1-8

När sabbaten var över köpte Maria från Magdala och Maria, Jakobs mor, och Salome välluktande kryddor för att gå och smörja honom. Tidigt på morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. Och de sade till varandra: "Vem skall rulla undan stenen från graven åt oss?" Men så fick de se att stenen var bortrullad, den var mycket stor. De gick in i graven och såg en ung man i lång vit dräkt sitta där till höger, och de blev förskräckta. Men han sade till dem: "Var inte förskräckta. Ni söker efter Jesus från Nasaret, han som blev korsfäst. Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen där han blev lagd. Men gå och säg till Petrus och de andra lärjungarna: ’Han går före er till Galileen. Där skall ni få se honom, som han har sagt er.’" Då lämnade de graven och sprang därifrån, darrande och utom sig. Och de sade ingenting till någon, för de var rädda.


En kurs i mirakler: T 6:I.7

Din uppståndelse är ditt återuppvaknande. Jag är förebilden för återfödelsen, men återfödelsen i sig innebär endast att det börjar gå upp för ditt sinne vad som redan finns i det. Gud lade det Själv där, och därför är det för evigt sant. Jag trodde på det, och accepterade det därför som sant för mig. Hjälp mig att lära ut det till våra bröder i Guds Rikes namn, men tro först att det är sant för dig, annars blir din undervisning felaktig. Mina bröder sov under den så kallade “våndan i örtagården“, men jag kunde inte känna någon vrede mot dem eftersom jag visste att jag inte kunde bli övergiven.

Jag blir bedrövad när mina bröder inte delar mitt beslut att höra endast en Röst, eftersom det försvagar dem som lärare och som elever. Ändå vet jag att de faktiskt inte kan svika varken sig själva eller mig, och att det fortfarande är på dem som jag måste bygga min kyrka. Det finns inget val när det gäller detta, därför att endast du kan vara grundvalen till Guds kyrka.


En kurs i kärlek: K:P.34

Jesus förkroppsligade Gud genom att förkroppsliga kärleken. Han kom för att omvända vårt sätt att tänka på Gud, för att få oss att sluta förknippa Gud med mänskliga villkor, såsom hämnd, straff och dömande. Jesus gjorde detta inte bara genom att förkroppsliga Gud i mänsklig form, utan också genom att ge en sann snarare än en falsk bild av makt. Den enda idé människorna kunde göra sig om en allsmäktig varelse, innan ankomsten av ordet som blev kött, innan inkarnationen, var någon vars makt liknade den som deras egna makthavare hade. Jesus intog en sådan radikal ståndpunkt mot dem som hade den sortens makt att han blev avrättad. Men Jesus förde inte ett maktlöst folks talan. Jesus lärde ut sann makt, kärlekens makt, en makt som bevisades genom uppståndelsen.

Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615