Tolfte söndagen efter trefaldighet, 20 veckor efter påsk:
Friheten i Kristus.


Bibeln: Markus:2.23-28

En sabbat tog han vägen genom sädesfälten, och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. Då sade fariseerna till honom: "Varför gör de sådant på sabbaten som inte är tillåtet?" Han svarade: "Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus – det var när Evjatar var överstepräst – och åt upp skådebröden, som inga andra än prästerna får äta, och gav också dem som var med honom." Och Jesus sade till dem: "Sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är Människosonen herre också över sabbaten."


En kurs i mirakler: T8:II.4

Egot försöker lära dig att du vill motsätta dig Guds Vilja. Denna onaturliga lektion går inte att lära sig, och försöket att lära sig den är en kränkning av din egen frihet som gör dig rädd för din vilja eftersom den är fri. Den Helige Ande motsätter sig varje slags fängslande av en Guds Sons vilja, då Han vet att Sonens vilja är Faderns. Den Helige Ande leder dig lugnt längs frihetens väg, och lär dig hur du skall bortse från eller se bortom allt som skulle hålla dig tillbaka.


En kurs i kärlek: K:I.5-6

Sinnet kan inte öppna hjärtats dörrar, och ändå vänder vi oss inåt, vänder oss till sinnet och visar det var öppenheten ligger, var ljuvligheten har sin boning, var kärlekens vetande står att finna. Det enda sinnet kan göra är att stuva om verkligheten och hålla den fast och fången och bunden av regler. Kärlekens lagar är inte som dessa. Kärlekens lagar består inte av regler, fakta eller de rätta svaren. Kärlekens lagar ger andlig frihet, den frihet som ligger bortom övertygelse, bortom tanke, bortom lydnad till någon annan auktoritet än ens eget hjärta.

Hjärtat behövs för att vägleda sinnet på ett sätt som detta inte vill bli väglett, ett sätt som innebär förening, ett sätt som inte tillåter sinnets separata tillstånd, dess regler, eller dess rätta svar. Hjärtat behövs, för det är vem du är och där du är och det svarar med kärlek på det som är ett med det. Vi är ett enda hjärta.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615