Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, 25 veckor efter påsk:
Rik inför Gud.


Bibeln: Matteus 6:14-24

Samla inte skatter här på jorden, där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och stjäl. Samla skatter i himlen, där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och stjäl. Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus, men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andre eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andre. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon.


En kurs i mirakler: A:Lektion 355.1

Varför skulle jag vänta, min Fader, på den glädje som Du lovade mig? För Du kommer att hålla Ditt Ord som Du gav till Din Son i lands­flykten. Jag är säker på att min skatt väntar på mig, och att jag endast behöver sträcka ut min hand för att finna den. Till och med nu rör mina fingrar vid den. Den är mycket nära. Jag behöver inte vänta ett ögonblick längre för att ha frid för evigt. Det är Dig jag väljer, och min Identitet tillsammans med Dig. Din Son vill vara Sig Själv, och känna Dig som sin Fader och Skapare, och sin Kärlek.


En kurs i kärlek: K:4.1-2

Måste du älska Gud för att veta vad kärlek är? När du älskar med ren kärlek, känner du Gud vare sig du inser det eller inte. Vad betyder det att älska med ren kärlek? Det betyder att älska för kärlekens skull. Att bara älska. Att inte ha några avgudar.

Avgudar måste föras till ljuset och där ses som det intet de är, innan du kan älska för kärlekens skull. Vad är en avgud? Det som du tror att kärleken kommer att förse dig med. Du är berättigad till allt som kärleken skulle ge, men inte till det som du tror att kärleken kommer att förse dig med genom att du förvärvar den. Detta är ett klassiskt exempel på att inte inse att kärlek är.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615