Fjärde söndagen efter påsk: Vägen till livet.


Bibeln: Johannes 14:1-14

Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är.Och vägen dit jag går, den känner ni.” Tomas sade: ”Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen?” Jesus svarade: ”Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig skall ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom.” Filippos sade: ”Herre, visa oss Fadern, det är nog för oss.” Jesus svarade: ”Så länge har jag varit tillsammans med er, och ändå känner du mig inte, Filippos? Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du då säga: Visa oss Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och Fadern i mig? De ord jag säger er, dem talar jag inte av mig själv; Fadern är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i Fadern och Fadern i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Sannerligen, jag säger er: den som tror på mig, han skall utföra gärningar som jag, och ännu större. Ty jag går till Fadern, och vad ni än ber om i mitt namn skall jag göra, så att Fadern blir förhärligad genom Sonen. Om ni ber om något i mitt namn skall jag göra det.


En kurs i mirakler: T7:III.1

När jag sade “Jag är med er alla dagar“, menade jag det bokstavligen. Jag är inte frånvarande för någon i någon situation. Eftersom jag alltid är med dig, är du vägen, sanningen och livet. Du gjorde inte den här makten lika lite som jag. Den skapades för att delas med andra, och kan därför inte på ett meningsfullt sätt varseblivas som att den tillhör någon på bekostnad av någon annan. En sådan varseblivning gör den meningslös genom att den eliminerar eller förbiser dess verkliga och enda mening.


En kurs i kärlek: A4:2.4

Det fanns ingen väg eller stig, eller process, som ledde tillbaka till Gud och självet före mig. Det var den tid när människan vandrade i mörker. Jag kom som en repre­senta­tion eller demonstration av vägen. Det är därför jag har kallats ”vägen, sanningen och livet”. Jag kom för att visa vägen till Kristus­medvetandet, vilket är vägen till Gud och Självet. Men jag kom också för att till­handa­hålla en medlare, ty det var detta som var önskat, en bro mellan det mänskliga eller bortglömda självet och det gudomliga eller ihågkomna Självet. Människan Jesus var medlaren som inledde den heliga andens tid genom att nedkalla den heliga anden för att genomsyra det mänskliga eller bortglömda självet med det ihågkomna Självets gudomliga anda.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615