Askonsdagen, onsdag efter fastlagssöndagen:
Bön och fasta.


Bibeln: Lukas 5:33-39

De sade till honom: "Johannes lärjungar fastar ofta och ber, och det gör också fariseernas, men dina, de äter och dricker."  Jesus svarade: "Inte kan ni väl få bröllopsgästerna att fasta så länge brudgummen är hos dem? Men det skall komma en tid då brudgummen tas ifrån dem, och när den tiden är inne kommer de att fasta." Han gav dem också en liknelse: "Ingen river ut en bit ur ett nytt plagg och sätter den på ett gammalt. För dels rivs då det nya sönder, och dels passar inte lappen från det nya på det gamla. Ingen häller nytt vin i gamla vinsäckar, för då sprängs säckarna av det nya vinet, och vinet rinner ut och säckarna blir förstörda.

Nej, nytt vin skall hällas i nya säckar. Ingen som har druckit gammalt vin vill ha av det nya; han tycker det gamla är bättre."


En kurs i mirakler: T9:II.7

Jag älskar dig för sanningen i dig, liksom Gud gör. Dina villfarelser kan kanske vilseleda dig, men de kan inte vilseleda mig. Eftersom jag vet vad du är, kan jag inte tvivla på dig. Jag hör endast den Helige Ande i dig, Som talar till mig genom dig. Om du vill höra mig, hör mina bröder i vilka Guds Röst talar. Svaret på alla böner finns i dem. Du kommer att få svar alltef­tersom du hör svaret i var och en. Lyssna inte till någonting an­nat, för då kommer du inte att höra rätt.


En kurs i kärlek: K:19.18

Bön det­samma som att be om. Du bara bad om ditt separerade till­stånd och det blev så. Nu behöver du bara be om att enheten ska åter­vända för att det ska bli så. Den situation eller det till­stånd av att vara som du befinner dig i när du ber, är således det som är i behov av anpassning och träning innan du kan bli medveten om det svar som du får. Det är klart att du kan be om det som du inte känner till. Det är inte det som är problemet. Problemet handlar om vem det är som ber. Även om det separerade självet är i stånd till att be, är det knappast i stånd till att tro på eller accep­tera svaret. Det är denna icke-tro på ett svar som gör att det är i stånd till att be. Nu när du börjar släppa före­ställ­ningen om det separerade självet och tro på möjligheten till ett svar, kommer du att upptäcka att du är mera rädd för att be. Det enda som dina frågor eller böner väntar på är bara din tro på den kärlek utan rädsla, som alltid har svarat.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615