MIRAKELKALENDERN, VÅREN, februari-april.

Citat från Bibeln, En kurs i mirakler och En kurs i kärlek, ett från varje bok för var och en av kyrkoårets sön- och helgdagar.

För att prenumerera på epost med "dagens text", gå till SKV / Prenumerera, eller klicka på länken. På denna sida berättar jag (Lars Gimstedt) om varför jag gjort denna webbplats.


18. Septuagesima, söndag 63 dagar före påsk: Nåd och tjänst.

19. Sexagesima, söndag 56 dagar före påsk: Det levande ordet.

20. Kyndelsmässodagen, sön 2-8 feb el före Fastlagen tidigast 26 jan: Uppenbarelsens ljus.

21. Fastlagssöndagen, söndag 49 dagar före påsk: Kärlekens väg.

22. Askonsdagen, onsdagen e fastlagssöndag: Bön och fasta.

23. Första söndagen i fastan, söndag 42 dagar före påsk: Prövningens stund.

24. Andra söndagen i fastan, söndag 35 dagar före påsk: Den kämpande tron.

25. Tredje söndagen i fastan, söndag 28 dagar före påsk: Kampen mot ondskan.

26. Midfastosöndagen, söndag 21 dagar före påsk: Livets bröd.

27. Jungfru Marie bebådelsedag, söndag 22-28 mars: Guds mäktiga verk.

28. Femte söndagen i fastan, söndag 14 dagar före påsk: Försonaren.

29. Palmsöndagen, söndag 7 dagar före påsk: Vägen till korset.

30. Skärtorsdagen, torsdagen före påsk: Det nya förbundet.

31.Långfredagen, fredagen före påsk: Korset.

32. Påsknatten, lördagen före påsk: Genom död till liv.

33. Påskdagen, sön e fullmåne e vårdagjämn.: Kristus är uppstånden.

34. Annandag påsk, måndagen efter påsk: Möte med den uppståndne.

35. Andra söndagen efter påsk, 1 vecka efter påsk: Påskens vittnen.

36. Tredje söndagen efter påsk, 2 veckor efter påsk: Den gode herden.

37. Fjärde söndagen efter påsk, 3 veckor efter påsk: Vägen till livet.

38. Femte söndagen efter påsk, 4 veckor efter påsk: Att växa i tro.

Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615