Fastlagssöndagen, söndag 7 veckor före påsk:
Kärlekens väg.


Bibeln: Lukas 18:31-43

Han samlade de tolv omkring sig och sade till dem: ”Vi går nu upp till Jerusalem, och allt som profeterna har skrivit om Människosonen skall gå i uppfyllelse. Han skall utlämnas åt hedningarna, de skall håna och skymfa honom och spotta på honom, och de skall prygla honom och döda honom, och på den tredje dagen skall han uppstå.” Av detta begrep lärjungarna ingenting. Vad han menade var fördolt för dem, och de kunde inte förstå vad han sade.

När Jesus närmade sig Jeriko satt där en blind vid vägkanten och tiggde. Han hörde en folkhop komma på vägen och frågade vad som stod på. Man talade om för honom att Jesus från Nasaret gick förbi, och då ropade han: ”Jesus, Davids son, förbarma dig över mig.” De som gick främst sade åt honom att vara tyst, men han ropade ännu högre: ”Davids son, förbarma dig över mig.”Jesus stannade och sade till dem att leda fram honom, och då mannen kom närmare frågade Jesus: ”Vad vill du att jag skall göra för dig?” Han svarade: ”Herre, gör så att jag kan se igen.”Jesus sade: ”Du kan se igen. Din tro har hjälpt dig.” Genast kunde han se, och han följde med Jesus och prisade Gud. Och allt folket som såg det sjöng Guds lov.


En kurs i mirakler: Lektion 195:7-8

Så låt våra bröder luta sina trötta huvuden mot våra skuldror me­dan de vilar en stund. Vi tackar för dem. För om vi kan visa dem vägen till den frid vi vill finna, står vägen till sist öppen för oss. En gam­mal dörr har öppnats igen; ett sedan länge bortglömt Ord gen­lju­der åter i vårt minne och blir allt tydligare när vi åter är villiga att höra. Så vandra kärlekens väg i tacksamhet. För hatet glöms när vi lägger jämförelser åt sidan. Vad mer finns kvar som hinder för friden? Rädslan för Gud är nu ogjord till sist, och vi förlåter utan att jämföra. Således kan vi inte välja att förbise några ting, och ändå behålla andra fortfarande undangömda som “synder“. När din förlåtelse är fullständig kommer din tacksamhet att vara to­tal, för du kommer att se att allt har förtjänat rätten till kärlek genom att vara kärleksfullt, precis som ditt Själv.


En kurs i kärlek: K:32.5-6

Om du inte tror att du redan är för­beredd, om du tror att du ännu inte är redo, sluta tänka. Läs än en gång dessa kärlekens ord och låt kärlekens toner stilla din oro. Ge mig de tankar du har kvar som oroar dig så ska jag återlämna dem till dig, transformerade av kärleken. Sörj inte dina tankar och tro inte på förlust av någon­ting som helst. Sålunda kommer allt som du redan har tagit emot att bli ihågkommet i denna tid för Kristi åter­komst.

Och vad ska vi nu säga om mirakler? Det sista och slutliga miraklet har inträffat, ty vilka mirakler behövs när sinne och hjärta är ett och du har åter­vänt till omfamningen? Detta är det mirakel som avslutar alla behov av mirakler, Guds ende sons enda full­bordan. Ty vad ditt hjärta har delat med ditt sinne delas med alla sinnen och vad ditt hjärta har att ge är endast kärlek. Sålunda är kärlek åter kärlek.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615