Nyårsdagen, 1 januari: I Jesu namn.


Bibeln: 4 Mosebok 6.22.

Herren talade till Mose: Säg till Aron och hans söner: Med dessa ord skall ni välsigna Israels folk: Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visar dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred. De skall uttala mitt namn över israeliterna, och jag skall välsigna dem.


En kurs i mirakler: T22:VI.9.

Vad annat än en allomfattande välsignelse kan det vara att se med barmhärtighet på det som din Fader älskar? Att utsträcka förlåtelsen är den Helige Andes funktion. Lämna detta åt Honom. Låt ditt bekymmer endast vara att ge till Honom det som kan utsträckas. Bevara inga mörka hemligheter som Han inte kan använda, utan erbjud Honom de små gåvor som Han kan utsträcka för evigt. Han kommer att ta var och en av dem och göra den till en mäktig kraft för friden. Han kommer inte att undanhålla den någon välsignelse, inte heller begränsa den på något sätt. Han kommer att ge den all den makt som Gud har givit Honom för att göra varje liten kärleksgåva till en källa till helande för alla. Varje liten gåva som du erbjuder din broder lyser upp världen. Bekymra dig inte om mörkret; se bort ifrån det och mot din broder. Och låt mörkret skingras av Honom Som känner ljuset, och varsamt lägger det i varje stilla leende av tro och förtroende som du välsignar din broder med.


En kurs i kärlek: K:4.3.

Kärlek och längtan sitter så tätt ihop efter­som de förenades i separa­tionens ögonblick när ett val att ge sig av från kärleken och ett val att åter­vända blev till i full­kom­lig över­ensstäm­melse. Kärleken gick således aldrig någonsin förlorad, men över­skuggades av en längtan, placerad mellan dig och din källa, som både fördunklade dess ljus och gjorde dig uppmärksam på dess eviga närvaro. Längtan är ditt bevis på kärlekens existens, för inte ens här skulle du längta efter någon­ting som du inte kan minnas.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615