Tionde söndagen efter trefaldighet, 18 veckor efter påsk:
Nådens gåvor.


Bibeln: Lukas 9.46-47

De började undra vem som var den störste av dem. Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sade till dem: "Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor."


En kurs i mirakler: L152.9

I dag övar vi sann ödmjukhet, och överger den falska förevändning genom vilken egot försöker bevisa att ödmjukhet är högmod. Endast egot kan vara högmodigt. Men sanningen är ödmjuk när den erkänner sin mäktighet, sin oföränderlighet och sin eviga helhet, fullständigt allomfattande, Guds fullkomliga gåva till Sin älskade Son. Vi lägger undan det högmod som säger att vi är syndare, skyldiga och rädda, skamsna över vad vi är; och lyfter i stället upp våra hjärtan i sann ödmjukhet till Honom Som har skapat oss felfria, lika Honom i makt och kärlek.


En kurs i kärlek: D:1.11-12

Hjälpen är här. Var det som du har blivit kallad att vara. Öppna din boning för ditt sanna Själv, din sanna identitet. Föreställ dig, med varje fiber i ditt väsen, detta öppnande och detta ersättande ske. Föreställ dig det separata självet bli omslutet, omfamnat och slutligen införlivat – upptaget i det förenade Självet. Kristi kropp blir verklig genom detta införlivande av Kristus i formen.

Den tanken får dig att oroa dig över identiteten hos den som du har kallat dig själv. Detta har varit syftet med många omdöpningsceremonier som symboliserar befrielsen från det gamla och accepterandet av det nya. Detta sker i en eller annan form i de sakrament du har känt till som dop, konfirmation och äktenskap. Vart och ett av dessa bjuder in en ny identitet. Sålunda bjuder vi också in en ny identitet nu. Medan dessa sakrament till stor del förlorat sin mening återställer de sakrament jag nu kallar dig till, meningen. Eftersom nya namn endast är symboler för nya identiteter, varken krävs eller förväntas någon ny namngivning här. Vi går bortom det som kan symboliseras, till det som endast kan bli känt i ditt inre. Det är till detta nådens tillstånd som jag kallar dig nu, idag: Nådens tillstånd hos den som ånyo fått identiteten Guds barn.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615