Alla själars dag, söndagen efter Alla helgons dag:
Vårt evighetshopp.


Bibeln: Johannes 6:37-40

Alla som Fadern ger mig skall komma till mig, och den som kommer till mig skall jag inte visa bort. Ty jag har inte kommit ner från himlen för att göra vad jag själv vill utan för att göra hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig: att jag inte skall låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig utan låta dem uppstå på den sista dagen. Ty detta är min faders vilja: att alla som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv. Och jag skall låta dem uppstå på den sista dagen.


En kurs i mirakler: T12:VII.15

När du är frestad att ge efter för din längtan efter döden, kom då ihåg att jag inte dog. Du kommer att inse att detta är sant när du ser inåt och ser mig. Skulle jag ha övervunnit döden endast för egen del? Och skulle evigt liv ha givits mig av Fadern, om Han inte också hade givit det till dig? När du lär dig att manife­stera mig, kommer du aldrig att se döden. För då kommer du att ha sett det odödliga i dig själv, och du kommer endast att se det eviga när du ser ut på en värld som inte kan dö.


En kurs i kärlek: K:4.6

Guds barn, du är en främling här men behöver inte vara främ­mande för ditt Själv. I din kännedom om ditt Själv, upplöses allt hot som kommer från tiden och rummet och platsen. Du kanske fort­farande vandrar i ett främmande land, men inte i en dimma av minnes­förlust som förmörkar det som skulle vara ett kortvarigt äventyr och ersätter det med drömmar om skräck och förvirring, så våldsamma att inget säkert fotfäste är möj­ligt, och dag ständigt övergår till natt i en lång mödo­sam vandring mot döden. Inse vem du är och Guds ljus ska gå före dig, lysa upp varje stig och skingra de drömmar ur vilka du vaknar upp helt oberörd. Endast kärleken har makt att vända denna dröm om död till en vaken med­veten­het om evigt liv.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615