Fjortonde söndagen efter trefaldighet, 22 veckor efter påsk:
Enheten i Kristus.


Bibeln: Johannes 17.18-23

Liksom du har sänt mig till världen, har jag sänt dem till världen, och för deras skull helgar jag mig till ett offer, för att också de skall helgas genom sanningen. Men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de skall fullkomnas och bli ett. Då skall världen förstå att du har sänt mig och älskat dem så som du har älskat mig.


En kurs i mirakler: T25:I.5

Eftersom du tror att du är åtskild, framstår också Himlen som åtskild för dig. Inte för att den verkligen är det, utan därför att länken som har givits dig för att förena dig med sanningen skall kunna nå dig genom det som du förstår. Fader och Son och Helig Ande är som Ett, på samma sätt som alla dina bröder förenar sig som ett i sanningen. Kristus och Hans Fader har aldrig varit separerade, och Kristus finns i din förståelse, i den del av dig som delar Hans Faders Vilja. Den Helige Ande länkar samman den andra delen den lilla galna önskan att vara åtskild, annorlunda och speciell med Kristus, för att göra ettheten tydlig för det som verkligen är ett. I den här världen förstår man inte detta, men det kan läras ut.


En kurs i kärlek: K:P.7-8

Det är lätt att föreställa sig hur Kristus i dig skiljer sig från ditt ego men inte lika lätt att förstå hur Kristus i dig skiljer sig från anden. Det är Kristus i dig som har förmågan att i mänsklig form lära sig vad som menas med att vara ett Guds barn. Det är Kristus i dig som har förmågan att överbrygga de två världarna. Det är detta som menas med Kristi återkomst.

Egot är det som du gjorde. Kristus är det som Gud gjorde. Egot är ditt utsträckande av vem du tror att du är. Kristus är Guds utsträckande av vem han är. För att avsluta behovet av inlärning måste du veta vem du är och vad detta innebär. Medan den ursprungliga kursen i mirakler var en kurs i mental träning och tankeomvändning, en kurs som var avsedd att peka på det vansinniga i identitetskrisen och lossa egots grepp, är detta en kurs som är avsedd att fastställa din identitet och göra slut på egots herravälde.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615