Elfte söndagen efter trefaldighet, 19 veckor efter påsk:
Tro och liv.


Bibeln: Matteus 21:28-32

"Vad säger ni om det här: En man hade två söner. Han vände sig till den ene och sade: ’Min son, gå ut och arbeta i vingården i dag.’ Han svarade: ’Nej, det vill jag inte’, men sedan ångrade han sig och gick. Mannen vände sig till den andre och sade samma sak. Han svarade: ’Jag skall gå, herre’, men han gick inte. Vilken av de båda gjorde som fadern ville?" De svarade: "Den förste." Då sade Jesus till dem: "Sannerligen, tullindrivare och horor skall komma före er till Guds rike. Johannes kom, och han visade er vägen till rättfärdighet, men ni trodde inte på honom. Tullindrivarna och hororna trodde på honom, och ni såg det, men inte heller då ångrade ni er och trodde på honom."


En kurs i mirakler: T:19.I.10-11

Tro är motsatsen till rädsla, och lika mycket en del av kärleken som rädslan är en del av attacken. Tron är erkännandet av förening. Den är det nåderika erkännandet av var och en som Son till din mest kärleksfulle Fader, älskad av Honom liksom du är älskad, och därför älskad av dig så som du älskar dig själv. Det är Hans Kärlek som förenar dig och din broder, och för Hans Kärleks skull vill du inte hålla någon åtskild från din. Var och en visar sig precis så som han varseblivs i det heliga ögonblicket, förenad i ditt syfte att bli befriad från skuld. Du ser Kristus i honom, och han blir helad därför att du ser på det som för evigt rättfärdigar tron hos var och en.

Tron är Guds gåva genom Honom Som Gud har givit dig. Otro ser på Guds Son, och dömer honom ovärdig att få förlåtelse. Men genom trons ögon ses Guds Son som redan förlåten, fri från all den skuld som han lagt på sig själv. Tron ser honom endast nu, eftersom den inte ser till det förgångna för att döma honom, utan enbart ser det i honom som den ser i dig. Den ser inte med kroppens ögon, och inte heller ser den till kroppar för sitt rättfärdigande. Den är den nya varseblivningens budbärare, utsänd för att samla vittnesbörd om dess ankomst, och för att skicka tillbaka deras budskap till dig.


En kurs i kärlek: K:19.15-16

Du kommer att bli frestad att återvända till illusionens hus för att samla dem som finns där inne och be dem förena sig med dig i sanningens verklighet. Men i denna Kristi tid, en ny tid, en tid utan motstycke eller jämförelse, kommer inte detta att vara möjligt. Det har sagts från början att din roll inte kommer att vara att missionera eller att vara övertygande. Du kan inte föra sanningens talan i illusionens domstol.

Även om detta kan tyckas lämna en del utan hopp, kommer det inte att lämna någon utan valmöjlighet. Det kommer att göra det enda självklara valet uppenbart. Det är valet att leva i sanning eller i illusion. Ni kommer fort­farande kunna hitta många vägar för att komma till sanningen. Men en väg för att komma till sanningen kommer att bli så attraktiv att bara ett fåtal kommer att kunna motstå den. Vad som kommer att göra detta val så attraktivt är inte martyrer och helgonlika själar som drabbas av allehanda katastrofer och ändå stannar kvar för att berätta om Guds härlighet för dem som vill lyssna. Vad som kommer att göra detta val så attraktivt är vanliga människor som lever ovanliga, mirakulösa och observerbara liv.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615