Kristi himmelfärds dag, torsdag 39 dagar efter påsk:
Herre över allting.


Bibeln: Lukas 24:44-52

Han sade till dem: ”Detta är vad jag sade till er när jag ännu var hos er, att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moses lag, hos profeterna och i psalmerna.” Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Och han sade till dem: ”Detta är alltså vad skriften säger: Messias skall lida och uppstå från de döda på tredje dagen, och syndernas förlåtelse genom omvändelse skall förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni skall vittna om allt detta. Och jag skall sända er vad min fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden.” Han tog dem med sig ut ur staden bort mot Betania, och han lyfte sina händer och välsignade dem. Medan han välsignade dem lämnade han dem och fördes upp till himlen. De föll ner och hyllade honom och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje.


En kurs i mirakler: T20:II:11

Här är din frälsare och din vän, befriad från korsfästelsen genom ditt sanna seende, och fri att nu leda dig dit där han vill vara. Han kommer inte att lämna dig, inte heller att överge frälsaren i hans smärta. Och glatt kommer du och din broder att vandra oskuldens väg tillsammans, och sjunga när ni ser Himlens öppna dörr och känna igen det hem som kallade på er. Ge med glädje din broder friheten och styrkan att leda dig dit. Och kom inför hans heliga altare där styrka och frihet väntar för att erbjuda och ta emot den klara medvetenhet som leder er hem. Lampan är tänd i dig för din broder. Och de händer som gav den till honom skall leda dig förbi rädslan till kärleken.


En kurs i kärlek: A1:8.1-2

Jag blev utsedd till att vara det inkarnerade Ordet, föreningen mellan det mänskliga och det gudomliga, mani­festa­tionen av Guds vilja. Jag har talat om för dig att du inte är annor­lunda än jag var. Nu kallar jag dig till att inte vara annor­lunda än jag är.

Som människa led jag, dog och begravdes. Som den Jag Är, uppstod jag. ”Jag är uppståndelsen och livet.” Det jag var i livet var mani­festa­tionen av Guds vilja – i formen. Det har därför även du varit. Gud är den som ger liv, därför är livet Guds vilja. Men i och med min uppståndelse, full­bordad för alla, förändrades emellertid livets mening, livets verk­lig­het, även om du inte har vetat om detta. Det stora experiment som utgjordes av separa­tionen tog slut i och med upp­ståndelsen, även om du inte har vetat om detta. Ty uppståndelsen och livet är nu ett och det­samma.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615