Juldagen, 25 december: Jesu födelse.


Bibeln: Johannes 1:1-14

I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det kom en man som var sänd av Gud, hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, så att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han skulle vittna om ljuset.

Det sanna ljuset, som ger alla människor ljus, skulle komma in i världen. Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn, som har blivit födda inte av blod, inte av kroppens vilja, inte av någon mans vilja, utan av Gud.

Och Ordet blev människa och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den ende sonen får av sin fader, och han var fylld av nåd och sanning.


En kurs i mirakler: T:15.X.3.

Vi som är ett kan inte ge var och en för sig. När du är villig att acceptera vår relation som verklig, kommer skulden inte att ha någon dragningskraft på dig. För i vår förening kommer du att acceptera alla våra bröder. Föreningens gåva är den enda gåva som jag föddes för att ge. Ge den till mig, så att du kan få den. Kristi tid är den tid som fastställts för frihetens gåva som erbjuds till alla. Och genom att du accepterar den, erbjuder du den till alla.


En kurs i kärlek: K:P.27.

Det är uppenbart att Guds natur är annorlunda än människans natur. Gud har inte fysisk form och frambringar inte fysisk avkomma. Gud har emellertid en son, ett barn, en avkomma, som måste existera i någon form som liknar fadern. I historien om människosläktet finns det en berättelse om Guds sons, Jesu Kristi, ankomst, han som föddes, växte upp till en man, dog och återuppstod igen för att fortsätta leva i en annan form än den mänskliga. De som tror på berättelsen har accepterat att Jesus var Guds son innan han föddes, medan han vandrade på jorden, och efter det att han dött och återuppstått. Vare sig det här är din övertygelse eller inte, kommer det nära sanningen på ett sätt som du kan förstå. Jesu liv är helt enkelt levnads­exemplet, det liv som visade vad det innebär att vara Guds barn.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615