Femtonde söndagen efter trefaldighet, 23 veckor efter påsk:
Ett är nödvändigt.


Bibeln: Lukas 10:38-42

Medan de var på väg gick han in i en by, och en kvinna som hette Marta bjöd honom hem till sig. Hon hade en syster vid namn Maria, som satte sig vid Herrens fötter och lyssnade till hans ord. Men Marta tänkte på allt hon hade att ordna med. Hon kom och ställde sig framför Jesus och sade: "Herre, bryr du dig inte om att min syster låter mig ensam ordna med allt? Säg åt henne att hjälpa till." Herren svarade henne: "Marta, Marta, du gör dig bekymmer och oroar dig för så mycket, fast bara en sak behövs. Maria har valt det som är bäst och det skall inte tas ifrån henne."


En kurs i mirakler: T31:VIII.1

Välj en gång till om du vill inta din plats bland världens frälsare, eller om du vill stanna i helvetet, och hålla kvar dina bröder där.


En kurs i kärlek: A1:4.13

Ansvar innebär ingenting annat än ett förmyndarskap som inte behövs. Ansvar innebär behov som inte skulle bli tillgodosedda utan dig. Ett svar blir givet och är således genuint. Det är en naturlig akt av givande och mottagande som ett. Ansvar är ett avkrävt svar, ett nödvändigt svar, en plikt. Ett svar kommer inifrån. Ansvar handlar enbart om att hantera en yttre värld. Även om båda kan resultera i samma eller liknande handlingar, bestrider inte detta nödvändigheten av att inse skillnaden. Välgörenhet och goda gärningar är ansvar. Kärlek är ett svar.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615