Andra söndagen efter trefaldighet, 10 veckor efter påsk:
Kallelsen till Guds rike.


Bibeln: Lukas 14:16-24

Jesus sade: »En man skulle ha en fest och bjöd många gäster. När festen skulle börja skickade han sin tjänare att säga till de inbjudna: ’Välkomna, allt är färdigt.’ Men alla hade de någon ursäkt att komma med. En lät hälsa: ’Jag har köpt en åker och är tvungen att gå och se på den, förlåt att jag inte kan komma.’ En annan sade: ’Jag har köpt fem par oxar och måste ut och se vad de går för, förlåt att jag inte kan komma.’ En tredje sade: ’Jag har just gift mig, så jag kan inte komma.’ När tjänaren kom tillbaka och berättade detta greps hans herre av vrede och sade: ’Gå genast ut på gator och gränder i staden och hämta hit alla fattiga och krymplingar och blinda och lytta.’ Och tjänaren sade: ’Herre, jag har gjort som du befallde, men ännu finns det plats.’ Då sade mannen till sin tjänare: ’Gå ut på vägarna och stigarna och se till att folk kommer hit, så att mitt hus blir fullt. Jag säger er att ingen av alla dem som först blev bjudna skall få vara med på min fest.’«


En kurs i mirakler: T5:II.8

Både Himmel och jord finns i dig, eftersom kallelsen från båda finns i ditt sinne. Rösten för Gud kommer från dina egna altare till Honom. Dessa altare är inte ting, de är din hängi­venhet. Likväl är du hängiven andra ting nu. Din splittrade hängivenhet har givit dig de två rösterna, och du måste välja vid vilket altare du vill tjäna. Den kallelse du nu besvarar är en vär­dering eftersom den är ett beslut. Beslutet är mycket enkelt. Det fattas på grundval av vilken kallelse som är värd mest för dig.


En kurs i kärlek: A3:20.15

Du kan inte kalla andra till att överge sin villighet att leva i illusionen genom att förena dig med dem där! Du kan bara kalla andra till en villighet att lägga illusionen åt sidan för att påbörja resan hem till enheten. Du kan skicka en kallelse till dem från enheten bara om du redan är där! Dessa kallelser utgår från kärleken till kärleken. Det är inte orden från din mun som kommer att höras eller det språk ditt sinne talar som andra kommer att besvara. Det är kärleken i ditt hjärta som kommer att låta kallelsen ljuda. Och när den blir hörd, och dina bröder eller systrar sträcker sig mot dig, är det enda du behöver be om, lite villighet. Det enda du behöver göra är att öppna den dörr genom vilken kärleken kan träda in.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615