Fjärde advent,  18 - 24 december: Herrens moder


Bibeln: Lukas 1:30-35.

Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.” Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.” Men ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son.


En kurs i mirakler: A:67.2.

Heligheten skapade mig helig.
Godheten skapade mig god.
Hjälpsamheten skapade mig hjälpsam.
Fullkomligheten skapade mig fullkomlig.


En kurs i kärlek: D:Dag 17.10

Jesu väg representerade fullskalig interaktion med världen, och demonstrerade myten om dualiteten, formens död, andens uppståndelse. Marias väg representerade inkarnation genom relation och demonstrerade föreningens sanning, formens födelse och kroppens uppstigning. Båda vägarna var nödvändiga. Båda vägarna representerades och demonstrerades av nödvändighet. Båda vägarna representerades och demonstrerades även av många andra individer. Vägen var ett val. Individens främsta förmåga är förmågan att genom individuellt val eller individuell vilja representera det som Gud har skapat – medlet för att få veta – vilket är Kristusmedvetandet.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615