Söndagen efter jul, 27-31 december: Guds barn.


Bibeln: Lukas 2:33.

Jesu far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Symeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: ”Detta barn skall bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid – ja, också genom din egen själ skall det gå ett svärd – för att mångas innersta tankar skall komma i dagen.”

Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter, av Asers stam. Hon var till åren kommen; som ung hade hon varit gift i sju år, sedan hade hon levt som änka och var nu åttiofyra år gammal. Hon vek aldrig från templet utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram, och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse.

När de hade fullgjort allt som föreskrivs i Herrens lag återvände de till sin hemstad Nasaret i Galileen. Pojken växte och fylldes av styrka och vishet, och Guds välbehag var med honom.


En kurs i mirakler: T15:III.9.

Heliga Guds barn, när skall du lära dig att endast helighet kan göra dig nöjd och ge dig frid? Kom ihåg att du inte lär dig bara för egen del, lika lite som jag gjorde det. Det är på grund av att jag lärde mig åt dig som du kan lära dig av mig. Jag vill endast lära dig vad som är ditt, så att vi tillsammans kan ersätta den ynkliga litenhet som binder Guds värld vid skuld och svaghet med den glädjefyllda medvetenheten om härligheten som finns i honom. Min födelse i dig är ditt uppvaknande till storhet. Välkomna mig inte till en krubba utan till helighetens altare, där heligheten har sin boning i fullkomlig frid. Mitt Rike är inte av denna världen eftersom det är i dig. Och du är av din Fader. Låt oss förenas i att ära dig, som för evigt måste förbli bortom litenheten.


En kurs i kärlek: K:P.13-14.

Du som har avvisat ditt Själv kommer antagligen att känna dig mer och mer tyngd. Även om du till en början kan ha känt ett energipåslag efter dina studier av Kursen eller efter dina upptäckter av andra former av sanningen, även om du till och med kan ha upplevt att någonting som verkade vara mirakler hände ”just dig”, kommer den här energin och de här upplevelserna som gjorde dig så lätt om hjärtat, att börja sjunka undan och verka lika avlägsna och overkliga som en hägring, eftersom du fortsätter att förkasta ditt Själv. Allt du har kvar är övertygelsen om att du måste anstränga dig och kämpa för att vara god och göra gott, en övertygelse som tydligt visar att du har förkastat vem du är.

O, Guds Barn, du behöver inte ens försöka, du behöver inte känna dig nedtyngd eller bli trött och sliten. Du som vill uppnå och fullborda så mycket gott här i världen, inse att bara du själv kan vara fullbordad. Du är här för att vakna upp ur din slummer. Du är inte här för att vakna upp till samma värld, en värld som verkar vara lite mer förnuftig än förut men som fortfarande styrs av galenskap, en värld där det verkar möjligt att hjälpa ett fåtal andra men helt säkert inte alla andra. Du är i stället här för att vakna upp till en ny värld. Om den enda förändring du ser i din värld är lite mindre vansinne än förut, då har du inte vaknat upp, då är du fortfarande fast i den mardröm ditt ego har fabricerat. Genom att välja att avvisa dig själv har du valt att försöka göra mardrömmen begriplig, i stället för att vakna upp ur den. Detta kommer aldrig att fungera.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615