Trettonde söndagen efter trefaldighet, 21 veckor efter påsk:
Medmänniskan.


Bibeln: Matteus 7.12-14

Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem. Det är vad lagen och profeterna säger. Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går in genom den. Men den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.


En kurs i mirakler: T1:III.6

Du reagerar på det du varseblir, och så som du varseblir så skall du bete dig. Den Gyllene Regeln ber dig att göra mot andra så som du vill att de skall göra mot dig. Detta innebär att bådas varseblivning måste vara rätt. Den Gyllene Regeln är regeln för lämpligt beteende. Du kan inte bete dig på ett lämpligt sätt om du inte varseblir på rätt sätt. Eftersom du och din nästa är likvärdiga medlemmar i samma familj, kommer du att handla mot er båda så som du varseblir er båda. Utifrån varseblivningen av din egen helighet bör du betrakta andras helighet.


En kurs i kärlek: K:9.27

Låt oss återvända till exemplet med att mätta din systers hunger och släcka din broders törst. Detta är inte bara en lektion om att mätta och släcka andlig hunger och törst, utan också en lektion om relation. Det är den relation som hör ihop med att möta någon annans behov, som gör tillmötesgåendet av detta behov till någonting av bestående värde. Det är din villighet att säga ”broder, du är inte ensam” som är behållningen av sådana situationer, inte bara för din broder utan även för dig. Det är genom att säga ”syster, du är inte ensam” som andlig hunger och törst blir mättad genom enhetens fullständighet. Det är när du inser att du inte är ensam som du inser din enhet med mig och börjar vända dig bort från rädslan till kärleken.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615