Söndagen före Domsöndagen, 13-19 nov:
Vaksamhet och väntan.


Bibeln: Lukas 12:35-40

Fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande. Var som tjänare som väntar på att deras herre skall komma hem från ett bröllop, så att de genast kan öppna när han kommer och bultar på porten. Saliga de tjänarna, eftersom deras herre finner dem vakna när han kommer. Sannerligen, han skall fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv gå och passa upp dem. Om han så kommer vid midnatt eller ännu senare – saliga är de tjänarna, när han finner dem beredda. Ni förstår väl att om husägaren visste när tjuven kom, skulle han hindra honom från att bryta sig in i huset. Var beredda, också ni, ty när ni minst väntar det, då kommer Människosonen.


En kurs i mirakler: T15:III.1

Nöj dig inte med litenhet. Men var säker på att du förstår vad li­tenhet är, och varför du aldrig skulle kunna nöja dig med den. Litenhet är det erbjudande du ger dig själv. Du erbjuder denna i stället för storhet, och du accepterar den. Allt i den här världen är litet, eftersom det är en värld som gjordes utifrån litenhet i den egendomliga övertygelsen att litenhet kan göra dig nöjd. När du strävar efter någonting i den här världen i tron att det kommer att skänka dig frid, förringar du dig själv och gör dig blind för härligheten. Litenhet och härlighet är de val som står öppna för din strävan och din vaksamhet. Du kommer alltid att välja det ena på bekostnad av det andra. Men vad du inte inser, varje gång du väljer, är att ditt val är din värdering av dig själv. Välj litenhet och du kommer inte att ha frid, för du kommer att ha bedömt dig själv som ovärdig den.


En kurs i kärlek: K:7.23

Accep­tera en ny auktoritet, om så bara för den korta stund det tar för dig att läsa dessa ord. Börja med den här idén: Du tillåter möjlig­heten att en ny sanning kommer att uppen­baras för ditt väntande hjärta. Bevara i ditt hjärta idén att när du läser dessa ord – och när du slutar läsa dessa ord – kommer sanningen i dem att uppen­baras för dig. Låt ditt hjärta vara öppet för ett nytt slags bevis på vad som utgör sanningen. Tänk inte på några andra resultat än din lycka, och när lyckan kommer, förneka den inte, inte heller dess källa. Påminn dig själv om att när kärleken kommer för att fylla ditt hjärta kommer du inte att förneka den, inte heller dess källa. Du behöver inte tro att detta kommer att hända, utan endast öppna dig för möjligheten att det kan hända. Vänd inte ryggen mot det hopp som erbjuds här, och när nytt liv flödar in för att befria det gamla, glöm inte varifrån det kom.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615