Första advent, 27 november - 3 december: Ett nådens år.


Bibeln: Matteus 21:1-9.

När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus i väg två lärjungar och sade till dem: ”Gå bort till byn där framme, så hittar ni genast ett åsnesto som står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något skall ni svara: Herren behöver dem, men han skall strax skicka tillbaka dem.” Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas: 'Säg till dotter Sion: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl.' Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde dem på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: 'Hosianna' Davids son! 'Välsignad är han som kommer i Herrens namn.' Hosianna i höjden!


En kurs i mirakler: A1:III.8.

Att miraklet kan ha verkningar på dina bröder som du kanske inte varseblir behöver inte bekymra dig. Miraklet kommer alltid att välsigna dig. Mirakler som du inte blivit ombedd att utföra har inte förlorat sitt värde. De är fortfarande uttryck för ditt eget tillstånd av nåd, men hur miraklet utförs bör stå under min uppsikt eftersom jag är fullständigt medveten om hela planen. Mirakelsinthetens opersonliga natur tillförsäkrar dig nåden, men endast jag är i stånd till att veta var de kan bli givna.


En kurs i kärlek: K:11.18.

Du existerar helt enkelt på grund av din relation med kärleken. Kärlek är den enhet du söker. I och med att du valde separation framför enhet valde du också rädsla framför kärlek. När du släpper rädslan och bjuder enheten att återvända, sänder du också ut en inbjudan till kärleken och säger du är välkommen hit. Vad är en middagsbjudning där kärleken inte är när­varande? Det är enbart en social förpliktelse. Men en middagsbjudning där kärleken är välkommen att inta sin plats blir en fest. Ditt bord blir ett altare till Herren och nåden omsluter det och Herren är med dig.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615