Annandag jul, 26 december: Martyrerna.


Bibeln: Matteus 10:16-22.

Jag skickar er som får in bland vargar. Var därför kloka som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. De skall utlämna er åt domstolar, och de skall piska er i sina synagogor. Och ni kommer att ställas inför ståthållare och kungar för min skull och stå som vittnen inför dem och hedningarna. Men när man utlämnar er, bekymra er då inte för hur ni skall tala eller vad ni skall säga. Ty i det ögonblicket kommer det ni skall säga att läggas i er mun, och det är inte ni som talar, utan er faders ande talar genom er. Broder skall skicka broder i döden, och en far sitt barn. Barn skall göra uppror mot sina föräldrar och bringa dem om livet. Ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut till slutet skall bli räddad.


En kurs i mirakler: T6:I.16.

När du läser vad apostlarna lär, kom då ihåg att jag själv sade till dem att det fanns mycket som de skulle förstå senare, eftersom de inte var helt redo att följa mig just då. Jag vill inte att du tillåter någon rädsla att komma in i det tankesystem som jag vägleder dig mot. Jag ber inte om martyrer utan om lärare. Ingen bestraffas för sina synder, och Guds Söner är inga syndare. Varje föreställning om straff medför att klander projiceras, och förstärker tanken att det är berättigat att klandra. Resultatet blir en lektion i klander, för allt beteende lär ut de övertygelser som motiverar det. Korsfästelsen var resultatet av klart motsatta tankesystem; den perfekta symbolen för “konflikten“ mellan egot och Guds Son. Denna konflikt tycks precis lika verklig nu, och dess lektioner måste läras nu liksom då.


En kurs i kärlek: A3:19.15-16.

Du kommer att bli frestad att återvända till illusionens hus för att samla dem som finns där inne och be dem förena sig med dig i sanningens verklighet. Men i denna Kristi tid, en ny tid, en tid utan motstycke eller jämförelse, kommer inte detta att vara möjligt. Det har sagts från början att din roll inte kommer att vara att missionera eller att vara övertygande. Du kan inte föra sanningens talan i illusionens domstol.

Även om detta kan tyckas lämna en del utan hopp, kommer det inte att lämna någon utan valmöjlighet. Det kommer att göra det enda självklara valet uppenbart. Det är valet att leva i sanning eller i illusion. Ni kommer fortfarande kunna hitta många vägar för att komma till sanningen. Men en väg för att komma till sanningen kommer att bli så attraktiv att bara ett fåtal kommer att kunna motstå den. Vad som kommer att göra detta val så attraktivt är inte martyrer och helgonlika själar som drabbas av allehanda katastrofer och ändå stannar kvar för att berätta om Guds härlighet för dem som vill lyssna. Vad som kommer att göra detta val så attraktivt är vanliga människor som lever ovanliga, mirakulösa och observerbara liv.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615