Bönsöndagen, 5 veckor efter påsk: Bönen.


Bibeln: Luk 11:1-4

En gång hade Jesus stannat på ett ställe för att be. När han slutade sade en av hans lärjungar till honom: ”Herre, lär oss att be, liksom Johannes lärde sina lärjungar.” Då sade han till dem: ”När ni ber skall ni säga:

Fader, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma.
Ge oss var dag vårt bröd för dagen som kommer.
Och förlåt oss våra synder, ty också vi förlåter var och en som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning. Amen.”


En kurs i mirakler: A184:15

Fader, vårt Namn är Ditt. I Det är vi förenade med allt levande och med Dig Som är dess ende Skapare. Det vi har gjort och som vi har givit många olika namn är bara en skugga som vi har försökt kasta över Din Egen Verklighet. Och vi är glada och tacksamma över att vi hade fel. Alla våra misstag ger vi till Dig, så att vi kan lösas från alla de verkningar som våra misstag tycktes ha. Och vi accepterar den sanning Du ger i stället för vart och ett av dem. Ditt Namn är vår frälsning och vår räddning undan det vi har gjort. Ditt Namn förenar oss i den etthet som är vårt arv och frid. Amen.


En kurs i kärlek: K:P.2

Be för alla dem som är i behov av mirakler. Att be är att be om. Men vad ber du om? Detta är den första instruktionen i denna kurs i mirakler. Alla är i behov av mirakler. Detta är första steget till att bli redo för mirakler: att be om att alla ska vara inkluderade i det vi gör här. Genom att be för alla dem som är i behov av mirakler ber du om att alla ska lära när du lär dig, du ber om att få koppla ihop ditt sinne med alla sinnen. Du ber om att få avsluta ditt separata till­stånd och lära i ett till­stånd av enhet. Detta är en grund­läggande insikt om att detta är enda sättet att lära.


Min egen  bön.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615