Nittonde söndagen efter trefaldighet, 27 veckor efter påsk:
Trons kraft.


Bibeln: Markus 2:1-12

Några dagar senare kom han tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma. Det samlades så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre, och han förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lam som bars av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med den lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sade han till den lame: "Mitt barn, dina synder är förlåtna." Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte för sig själva: "Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud?" Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sade till dem: "Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast, att säga till den lame: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Stig upp, ta din bädd och gå?  Men för att ni skall veta att Människosonen har makt att förlåta synder här på jorden säger jag dig" – och nu talade han till den lame – "stig upp, ta din bädd och gå hem." Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn, så att de häpnade och prisade Gud och sade: "Aldrig har vi sett något sådant!"


En kurs i mirakler: T27:VI.6-7

Också kärleken har symboler i en värld av synd. Miraklet förlåter eftersom det står för det som är bortom förlåtelse och är sant. Så dåraktigt och vansinnigt det är att tro att ett mirakel är bundet av lagar som det kom enbart för att göra ogjorda! Syn­dens lagar har olika vittnen med olika krafter. Och de vitt­nar om olika lidanden. Men inför Den Som sänder mirakler för att väl­signa världen är ett litet styng av smärta, en liten världslig njut­ning, och själva dödens kval bara ett enda ljud; ett rop på helande, och ett klagande rop på hjälp i en värld av förtvivlan. Det är just att de är detsamma som miraklet vittnar om. Det är att de är detsamma som det bevisar. De lagar som kallar dem vid olika namn upplöses, och visar sig maktlösa. Miraklets syfte är att uppnå detta. Och Gud Själv har garanterat miraklernas styrka för det som de vittnar om.

Var då ett vittne för miraklet, och inte för syndens lagar. Det är inte nödvändigt att lida längre.Men det är nödvändigt att du blir helad, eftersom världens lidande och sorg har gjort den döv för sin frälsning och befrielse.


En kurs i kärlek: K:3.6-8

Det enda sättet för dig att börja leva i sanning är genom tro; inte en tro på det som skulle kunna vara, utan en tro på det som är. En tro på det som är, är en tro på mirakler. Du ombeds nu att kalla på mirakler. Ty att kalla på mirakler är en troshandling. Du tänker att sökandet efter mirakler är ett sökande efter det som vittnar om en brist på tro men det är det omvända som är sant. Vilken sorts mirakel skulle leda fram till en brist på tro? Det finns inget sådant mirakel.

Jag uppmanar dig nu att önska ett mirakel.

Vilken sorts mirakel borde du be om? Hur stort mirakel borde du önska? Hur stark är din tro? Hur mycket bevis kräver den? Jag skämtar inte, utan ber dig allvarligt överväga precis vilken sorts mirakel som behövs för att få dig att ändra uppfattning om vem du är, och således om dina tankars natur.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615