Första söndagen efter trettondagen, 7-13 januari:
Jesu dop.


Bibeln: Matteus 3:13-17

Sedan kom Jesus från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra honom och sade: ”Det är jag som behöver döpas av dig, och nu kommer du till mig.” Jesus svarade: ”Låt det ske. Det är så vi skall uppfylla allt som hör till rättfärdigheten.” Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig, och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sade: ”Detta är min älskade son, han är min utvalde.


En kurs i mirakler: T3:IV.7

Gud och Hans skapelser förblir i visshet, och vet därför att ingen felskapelse existerar. Sanningen kan inte befatta sig med misstag som du vill ha. Jag var en människa som kom ihåg anden och dess kunskap. Som människa försökte jag inte bekämpa misstag med kunskap, utan med att rätta misstaget från grunden. Jag påvisade både kroppens maktlöshet och sinnets makt. Genom att förena min vilja med min Skapares kom jag helt naturligt ihåg anden och dess verkliga syfte. Jag kan inte förena din vilja med Guds åt dig, men jag kan ta bort alla felaktiga varseblivningar från ditt sinne, om du ställer det under min vägledning. Endast dina felaktiga varseblivningar står i vägen för dig. Utan dem är ditt val säkert. En sund varseblivning medför ett sunt val. Jag kan inte välja åt dig, men jag kan hjälpa dig att göra ditt eget rätta val. “Många är kallade, men få är utvalda“ borde vara “Alla är kallade men få väljer att lyssna.“ Därför väljer de inte rätt. De “utvalda“ är helt enkelt de som väljer rätt tidigare. De rättsinnade kan göra detta nu, och de kommer att finna ro för sina själar. Gud känner dig endast i frid, och detta är din verklighet.


En kurs i kärlek: A4:1.6,11

Varför, frågar du kanske, används ett sådant ord som utvald, när många andra ord kunde duga, och när begreppet vara utvald är laddat med så många felaktiga föreställningar om uteslutning. Jag använder detta ord uttryckligen på grund av att det historiskt använts i liknande fall. Många olika grupper tror att de är Guds utvalda folk, eller Buddhas, eller Mohammeds. Många i dagens generation tror att de är en utvald generation. Inget av de båda tänkesätten är fel. Alla är utvalda.
...
Det val som ligger framför dig nu rör sig om vad det är som du kommer att få veta. Den fråga som ställts genom hela den här kursen är huruvida du är villig att välja att lära känna ditt Själv och Gud nu. Detta är samma sak som att bli tillfrågad om du är villig att bli utvald av Gud. Detta är samma fråga som har ställts genom hela tidens existens. En del har valt att lära känna sig själva och Gud direkt. Andra har valt att lära känna sig själva och Gud indirekt. Detta är de två, och enda, valmöjligheterna, valet mellan sanning och illusion, rädsla och kärlek, enhet och separation, nu och senare. Vad du måste förstå är att alla val kommer att leda till kunskap om Självet och Gud, eftersom inga andra val erbjuds som inte är sådana. Alla är utvalda och därför skulle det inte kunna vara på annat sätt. Men samtidigt måste du inse att ditt val har betydelse i tiden, även om alla kommer att göra samma val till slut.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615