Heliga trefaldighets dag, söndagen 8 veckor efter påsk:
Gud - Fader, Son och Ande.


Bibeln: Matteus 11:25-27

Vid den tiden sade Jesus: ”Jag prisar dig, fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, fader, så har du bestämt. Allt har min fader anförtrott åt mig. Och ingen känner Sonen, utom Fadern, och ingen känner Fadern, utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för.


En kurs i mirakler: T7:V.10

Du kan inte glömma Fadern eftersom jag är med dig, och jag kan inte glömma Honom. Att glömma mig är att glömma dig själv och Honom Som skapade dig. Våra bröder är glömska. Det är därför de behöver din hågkomst av mig och av Honom Som skapade mig. Genom denna hågkomst kan du ändra deras sinnen om sig själva, liksom jag kan förändra ditt. Ditt sinne är ett så mäktigt ljus, att du kan se in i deras sinnen och lysa upp dem, liksom jag kan lysa upp ditt. Jag vill inte dela min kropp med andra i kommunion, eftersom detta är att dela ingenting. Skulle jag försöka dela en illusion med den allra heligaste Faderns allra heligaste barn? Likväl vill jag dela mitt sinne med dig, eftersom vi är av ett Sinne, och detta Sinne är vårt. Se endast detta Sinne överallt, därför att endast detta är överallt och i allt. Det är allt, därför att det innesluter allt inom sig. Salig är du som varseblir endast detta, därför att du varseblir endast det som är sant.


En kurs i kärlek: K:12.15

Förenade sinnen kan inte tänka åtskilda från varandra och har inga dolda tankar. De är faktiskt inte sinnen i plural alls utan de är alla ett-enda-sinne. Vad denna kurs säger är att Guds son, vid en viss tidpunkt som inte existerar i tiden, valde separa­tionen. Huruvida Guds son hade en enda eller många former vid den tiden har ingen betydelse, ty vare sig det var en form eller många, fanns det ändå bara ett enda sinne, Guds sons sinne förenat i enhet med faderns. Många av er har fått under­vis­ning i trons mysterium. Fadern, sonen och den heliga anden är ett. Om ni verkligen hade lärt er vad ni fått under­vis­ning i skulle separa­tionen inte längre finnas.

Dessa ord, Fader, Son och helig Ande, liksom ordet kärlek, är bara symboler som repre­senterar idéer som repre­senterar det som är. Att du av fadern har gjort en figur i singular form, på ett eller annat sätt större än sonen, och accep­terat den heliga anden som någon­ting som i stor utsträckning övergår ditt förstånd, är endast exempel på den sortens misstag som behöver rättelse. Även om ord, i egenskap av symboler, inte till fullo kan förklara det som inte kan symboliseras, har någon­ting påbörjats som måste avslutas genom de minnen som finns i ditt hjärta.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615