Andra söndagen efter trettondagen, 14-20 januari:
Livets källa.


Bibeln: Johannes 2:1-11

På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut, och Jesu mor sade till honom: ”De har inget vin.” Jesus svarade: ”Låt mig vara, kvinna. Min stund har inte kommit än.” Hans mor sade till tjänarna: ”Gör det han säger åt er.” Där stod sex stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier; vart och ett rymde omkring hundra liter. Jesus sade: ”Fyll kärlen med vatten”, och de fyllde dem till brädden. Sedan sade han: ”Ös upp och bär det till bröllopsvärden”, och det gjorde de. Värden smakade på vattnet, som nu hade blivit vin. Eftersom han inte visste varifrån det kom - men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet - ropade han på brudgummen och sade: ”Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu.” Så gjorde Jesus det första av sina tecken; det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet, och hans lärjungar trodde på honom.


En kurs i mirakler: AII.13

Miraklet accepteras först genom tron, eftersom att be om det antyder att sinnet gjorts redo att föreställa sig det som det inte kan se och inte förstår. Likväl kommer tron att föra med sig sina vittnesbörd för att visa att det som den grundade sig på verkligen finns där. Och således kommer miraklet att rättfärdiga din tro på det, och visa att det grundade sig på en värld mer verklig än den du tidigare såg; en värld förlossad från det som du trodde fanns där.
Mirakler faller som droppar av helande regn från Himlen över en torr och ofruktbar värld, dit utsvultna och törstiga varelser kommer för att dö. Nu har de vatten. Nu är världen grön. Och överallt spirar tecken på liv för att visa att det som fötts aldrig kan dö, för det som har liv är odödligt.


En kurs i kärlek: K:23.20-21

Anden är din mer direkta förbindelse med den enda Källan. Anden kommer direkt från Källan, medan formen är en biprodukt av anden. Således har formen en gång i tiden avlägsnats eller är längre bort från Källan. När vi nu återigen tar oss tillbaka är emellertid formen som du har skapat fortfarande ett nödvändigt steg för att återvända till Källan. Det nödvändiga steget är att du går bortom formen – att du känner igen och erkänner formen för vad den är och sedan fortsätter vidare, arbetar dig bakåt för att förändra din tro, för att låta föreställningsförmågan tjäna dig och anden fylla dig.
Sedan kan du gå framåt igen, ta med formen bortanför dess givna gränser och bli en mirakelarbetare.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615