Andra söndagen efter påsk: Påskens vittnen.


Bibeln: Johannes 20:24-29

En av de tolv, Tomas, som kallades Tvillingen, hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sade nu till honom: ”Vi har sett Herren”, men han sade: ”Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida tror jag det inte.” En vecka senare var lärjungarna samlade igen, och Tomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade, och stod mitt ibland dem och sade: ”Frid åt er alla.” Därefter sade han till Tomas: ”Räck hit ditt finger, här är mina händer; räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte, utan tro!” Då svarade Tomas: ”Min Herre och min Gud.” Jesus sade till honom: ”Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror.”


En kurs i mirakler: T20:II.10

Detta är vägen till Himlen och till påskens frid, i vilken vi förenas i glad medvetenhet om att Guds Son är uppstånden från det förgångna och har vaknat till nuet. Nu är han fri, obegränsad i sin kommunion med allt som finns inom honom. Nu är hans oskulds liljor orörda av skulden, och fullkomligt skyddade både mot rädslans kalla grepp och syndens förlamande plåga. Din gåva har räddat honom från törnena och spikarna, och hans starka arm är fri att tryggt leda dig genom dem och bortom. Vandra tillsammans med honom och gläd dig nu, för frälsaren från illusioner har kommit för att välkomna dig, och leda dig hem tillsammans med sig.


En kurs i kärlek: A1:8.7

Hur kunde en enda människas uppståndelse vara vägen eller ens en väg? Hur kan uppståndelsen ge dig en väg eller ett exempel att följa? Du måste se kopplingen mellan uppståndelsen och inkarnationen, kopplingen mellan uppståndelsen och födelsen av gudamänniskan. Det förenade hjärtat och sinnet fullbordade återföreningen av det separerade självet med Gud. Uppståndelsen var beviset på denna fullbordan. Den lade dödens krav åt sidan och tillsammans med det kraven från allt som hör tiden till. Uppståndelsen tjänade som det efterfrågade beviset, på samma sätt som du nu erbjudits bevis i form av mirakler. Hur skulle någon kunna uppstå från de döda utan att andra följer efter? Illusionen är den enda död som du behöver uppstå ifrån. Stå upp och vakna till ditt uppståndna Själv!


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615