Första söndagen efter trefaldighet, 9 veckor efter påsk:
Vårt dop.


Bibeln: Johannes 3:1-8

Bland fariseerna fanns en man som hette Nikodemos och var medlem av judarnas råd. Han kom till Jesus en natt och sade: »Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom.« Jesus svarade: »Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.« Nikodemos svarade: »Hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderlivet och födas en gång till?« Jesus svarade: »Sannerligen, jag säger dig: den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har fötts av kött är kött, och det som har fötts av ande är ande. Var inte förvånad över att jag sade att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden.«


En kurs i mirakler: T13:VI.5

Miraklet gör det möjligt för dig att se din broder utan hans förgångna, och därmed varsebli honom som född på nytt. Hans misstag tillhör alla det förgångna, och genom att varsebli honom utan dem befriar du honom. Och eftersom hans förgångna är ditt förgångna delar du denna befrielse. Låt inget mörkt moln från ditt förgångna skymma honom för dig, för sanningen finns endast i nuet, och du kommer att finna den om du söker den där. Du har sökt efter den där den inte finns, och har därför inte fun­nit den. Lär dig därför att söka den där den finns, och den kom­mer att bli synlig för ögon som ser. Ditt förgångna gjorde du i vrede, och om du använder det för att attackera nuet, kommer du inte att se den frihet som nuet innehåller.


En kurs i kärlek: A1:9.8-10

För att Självet ska kunna födas, måste givande och mottagande i sanning vara ett. Likväl ser det ut som om det måste finnas en för att ge och en för att emot. Ni har länge väntat på att få ta emot det som ni har trott kunde komma enbart från någon annan. Era kyrkor är bara bekräftelsen på detta när ni söker en förebedjare i religionen, en som ska underlätta detta mottagande eller denna kommunion för er. Endast genom Kristus inom er blir detta givande och mottagande i sanning ett.

Medan jag inväntade min död blev jag förunnad gåvan av att veta vad som skulle ske genom min uppståndelse. Detta försökte jag vidarebefordra i de enklaste ordalag. Jag försökte förmedla att eftersom jag skulle dö och uppstå i en ny form, skulle även ni det; att denna nya form skulle finnas inom er; att ni skulle bli Kristi Kropp och att givande och mottagande skulle vara fullbordat.

Ni är Kristi Kropp.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615