Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, 30 veckor efter påsk: Frälsningen.


Bibeln: Johannes 12:34-43

Folket sade till honom: "Vi har lärt oss i lagen att Messias stannar för alltid. Hur kan du då säga att Människosonen måste bli upphöjd? Vem är denne Människoson?" Jesus svarade: "Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset, så att ni blir ljusets söner." När Jesus hade sagt detta lämnade han dem och var försvunnen. Trots att han hade gjort så många tecken inför dem trodde de inte på honom, ty profeten Jesajas ord skulle uppfyllas: 

Herre, vem har trott på det vi fick höra, och för vem har Herrens makt uppenbarats? De kunde inte tro, ty Jesaja säger också: Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte kan se med sina ögon och förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig. Detta sade Jesaja därför att han såg hans härlighet, och det var om honom han talade. Ändå kom också många i rådet till tro på Jesus, men med tanke på fariseerna ville de inte erkänna det för att inte bli uteslutna ur synagogan. De älskade äran från människor högre än äran från Gud.


En kurs i mirakler: T9:II.1

Guds Vilja är din frälsning. Skulle Han inte ha givit dig medlen att finna den? Om Han vill att du skall ha den, måste Han ha gjort det möjligt och lätt att få den. Dina bröder finns överallt. Du behöver inte söka långt efter frälsningen. Varje minut och varje sekund ger dig ett tillfälle att rädda dig själv. Gå inte miste om dessa tillfällen, inte därför att de inte kommer tillbaka, utan därför att det är onödigt att fördröja glädjen. Gud vill att du skall vara fullkomligt lycklig nu. Är det möjligt att detta inte också är din vilja? Och är det möjligt att detta inte också är dina bröders vilja?


En kurs i kärlek: K:2.2

Så länge du letar efter en Gud med fysisk form kommer du inte att känna igen Gud. Allt verkligt är av Gud. Ingen­ting overkligt existerar. De människor som går från detta liv till nästa, lär sig ingen stor hemlig­het. De inser helt enkelt att kärlek är det enda som finns. Ingen­ting overkligt existerar. Tänk efter själv: om du skulle dö i morgon, vad skulle du finna meningsfullt idag? Endast kärlek. Detta är nyckeln till frälsningen.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615