Tredje söndagen efter trettondagen, 21-27 januari:
Jesus skapar tro.


Bibeln: Johannes 4:27-42

I detsamma kom lärjungarna. De blev förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin vattenkruka stå och gick bort till staden och sade till folket där: ”Kom så får ni se en man som har sagt mig allt som jag har gjort. Kan han vara Messias?” De gick ut ur staden för att söka upp honom. Under tiden sade lärjungarna till honom: ”Rabbi, kom och ät.” Han svarade: ”Jag har mat att äta som ni inte känner till.” Lärjungarna sade då till varandra: ”Kan någon ha kommit med mat till honom?”Jesus sade: ”Min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Ni säger: fyra månader till, så är det dags att skörda. Men jag säger er: lyft blicken och se hur fälten redan har vitnat till skörd. Den som skördar får sin lön, han bärgar grödan till evigt liv, så att den som sått och den som skördar kan glädja sig tillsammans. Här gäller ju ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte behövt arbeta. Andra har arbetat, och ni får lönen för deras möda.”

Många samarier från den staden hade kommit till tro på honom genom kvinnans ord när hon försäkrade: ”Han har sagt mig allt som jag har gjort.” När samarierna kom till honom bad de honom stanna hos dem, och han stannade där två dagar. Många fler kom till tro genom hans egna ord, och de sade till kvinnan: ”Nu är det inte längre vad du har sagt som får oss att tro. Vi har själva hört honom och vet att han verkligen är världens frälsare.”


En kurs i mirakler: H:B.5.2-3

Namnet Jesus är namnet på en som var människa men som såg Kristi ansikte i alla sina bröder och mindes Gud. Därför blev han identifierad med Kristus, inte längre människa, utan ett med Gud. Människan var en illusion, för han tycktes vara en separat varelse som vandrade ensam, i en kropp som tycktes hålla hans själv borta från Självet, så som alla illusioner gör. Men vem kan rädda om han inte ser illusioner och sedan identifierar dem för vad de är? Jesus förblir en Frälsare eftersom han såg det falska utan att acceptera det som sant. Och Kristus behövde hans form så att Han kunde visa sig för människor och rädda dem från deras egna illusioner.
I sin fullständiga identifikation med Kristus – Guds fullkomlige Son, Hans enda skapelse och Hans lycka, för evigt lik Honom Själv och ett med Honom – blev Jesus vad ni alla måste vara. Han visade vägen så att ni kan följa honom. Han leder dig tillbaka till Gud därför att han såg vägen framför sig och han följde den.


En kurs i kärlek: A1:3.10

Villighet kräver inte övertygelse utan leder till övertygelse. Apostlarna hade ingen tro på sin förmåga att utföra mirakler. Den tro de visade låg i deras villighet att försöka. Denna lilla villighet lämnade plats för övertygelse när mirakler flödade genom dem, som de välsignelser de är.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615