Den helige Mikaels dag, söndagen 29 sept - 5 oktober:
Änglarna.


Bibeln: Johannes 1:47-51.

Jesus såg Natanael komma och sade om honom: "Där är en sann israelit, en som är utan svek." Natanael frågade: "Hur kan du känna mig?" Jesus svarade: "Innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet." Natanael svarade: "Rabbi, du är Guds son, du är Israels konung." Då sade Jesus till honom: "Du tror därför att jag sade att jag såg dig under fikonträdet. Större ting skall du få se." Och han sade: "Sannerligen, jag säger er: ni skall få se himlen öppen och Guds änglar stiga upp och stiga ner över Människosonen."


En kurs i mirakler: A:Lektion 183

Jag åkallar Guds Namn och mitt eget.

Guds Namn är heligt men inte heligare än ditt. Att åkalla Hans Namn är endast att åkalla ditt eget. En fader ger sin son sitt namn, och identifierar på så sätt sonen med sig själv. Hans brö­der delar hans namn, och på så sätt är de förenade i ett släktskap som de vänder sig till för sin identitet. Din Faders Namn påmin­ner dig om vem du är, till och med i en värld som inte vet det; och även om du inte har kommit ihåg det.

Guds Namn kan inte höras utan att framkalla en reaktion, inte heller sägas utan att ett eko i sinnet uppmanar dig att minnas. Säg Hans Namn, och du bjuder in änglarna till att omge marken som du står på, och lovsjunga dig medan de breder ut sina vingar för att hålla dig trygg, och skydda dig mot varje världslig tanke som vill tränga sig in i din helighet.


En kurs i kärlek: K:11.15-16

Vad är det för en sorts villighet som du är ombedd att ge? Den kan komma på många sätt och ges många former. Du kan kalla den en villighet att ändra dig, eller att tillåta dig själv att vara öppen för nya möjligheter. Du kan kalla den en sinnesförändring, eller en villighet att, åtminstone för en liten stund, dra tillbaka din rädsla och ditt beskydd av den. Men vad den här villigheten verk­ligen gör är att den låter din kallelse få ljuda, din kallelse att älska och vara älskad. Det är en villighet att ta emot kärleken från din Källa och att vara älskad för vem du är. Är detta för mycket begärt?

Det är en kallelse som inte kommer från svagheten utan från styrkan, och som går ut till sanningen och inte till illusionen. Det är en kallelse vars svar snabbt kommer till dig på änglavingar, ett vinddrag som ditt hjärta kommer att känna, ty även änglar är ett med dig.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615