Läs på "söndagens text".

I menyn, leta rätt på var och en av kyrkoårets söndagar. Där finns tre citat,
ett från Bibeln, ett från En kurs i mirakler och ett från En kurs i kärlek.

Mirakelkalendern har sammanställts av Lars Gimstedt.
(Bilden av duvan symboliserar den heliga andes nedstigning i våra hjärtan.)


En kurs i mirakler (EKIM) hittade mig, då en icke-troende fyrkantig ingenjör, redan 1986. Detta ledde till en djup personlig och andlig kris, som i sin tur ledde till att jag bytte yrke från fysiker och utvecklingsingenjör till psykosyntesterapeut, 30 år sedan.


Min terapeutiska verksamhet har alltid, om än inte helt öppet, grundats på EKIM, och mina upplevelser som terapeut ledde så småningom till att jag började producera en hel del material, som e-kursen  "Ett psykosyntesperspektiv på EKIM", fem böcker och webbsidan mirakelforum.one. På den sistnämnda började jag att lägga upp Mirakelkalendern.


Åren 2015 - 2020 ägnade jag mig åt att bistå Paulina Fredrikson i översättningsarbetet av A Course of Love, i rollen samtalspartner, "ordningsman", IT-expert  och med att redigera och göra i ordning tryckunderlag för En kurs i kärlek (EKIK). Efter att EKIK i november 2020 publicerades av Stiftelsen Kärlekens väg, kompletterade jag Mirakelkalendern med citat ur EKIK.


Några viktiga faktorer har bidragit till att jag ville producera något som Mirakelkalendern:


  • Mina studier av EKIM gjorde mig nyfiken på människan Jesus, vilket ledde till att jag började studera Bibeln, vilket jag aldrig gjort tidigare. Detta ledde bland annat till boken "Jag, Yeshua, väckaren", min personliga tolkning av evangeliernas texter.

  • Jag insåg att det pedagogiska upplägg som EKIM erbjuder, med de 365 lektionerna, har sin motsvarighet i svenska kyrkans "kyrkoår", som börjar första advent. Var och en av kyrkoårets 77 helger har ett specifikt tema, och man tar varje år fram en lista med specifika bibeltexter ur vilken de olika kyrkorna kan välja den text som ska läsas upp under högmässan.

  • Jag har ibland upplevt ett avståndstagande mot "traditionell" kristendom från "EKIM-kollegor". Detta avståndstagande har ibland grundat sig i egna negativa upplevelser av den kristna kyrkan. Men även om det är så, är det synd - vi mår nog bättre av att bygga broar i stället för att bygga murar...


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615