Jungfru Marie bebådelsedag, söndag 22-28 mars:
Guds mäktiga verk.


Bibeln: Lukas 1:26-38

I den sjätte månaden blev ängeln Gabriel sänd från Gud till en ung flicka i staden Nasaret i Galileen. Hon hade trolovats med en man av Davids släkt som hette Josef, och hennes namn var Maria. Ängeln kom in till henne och sade: ”Var hälsad, du högt benådade! Herren är med dig.” Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sade ängeln till henne: ”Var inte rädd, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Du skall bli havande och föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. Han skall bli stor och kallas den Högstes son. Herren Gud skall ge honom hans fader Davids tron, och han skall härska över Jakobs hus för evigt, och hans välde skall aldrig ta slut.” Maria sade till ängeln: ”Hur skall detta ske? Jag har ju aldrig haft någon man.” Men ängeln svarade henne: ”Helig ande skall komma över dig, och den Högstes kraft skall vila över dig. Därför skall barnet kallas heligt och Guds son. Elisabet, din släkting, väntar också en son, nu på sin ålderdom. Hon som sades vara ofruktsam är nu i sjätte månaden. Ty ingenting är omöjligt för Gud.” Maria sade: ”Jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt.” Och ängeln lämnade henne.


En kurs i mirakler: T11:VI.10

Guds Son är räddad. För fram endast denna medvetenhet till Sonskapet, och du kommer att ha en lika värdefull roll i förlossningen som jag. För din roll måste vara som min, om du lär dig den av mig. Om du tror att din är begränsad, begränsar du min. Det finns ingen rangordning av svårigheter i mirakler, eftersom alla Guds Söner har samma värde, och deras likvärdighet är deras etthet. Hela Guds makt finns i varje del av Honom, och ingenting som strider mot Hans Vilja är vare sig stort eller smått. Det som inte existerar har ingen storlek och inget mått. För Gud är allting möjligt. Och åt Kristus är det givet att vara som Fadern.


En kurs i kärlek: D:Dag 32.13

Vare sig Gud ses som Skaparen eller den Högste, ser vi fort­farande Gud som den Allsmäktige. Så länge Gud ses som den Allsmäktige, är människan fråntagen sin talan. Även om vi kanske ser Gud i allting, eller som den ande genom vilken allt som lever, lever, ser vi ändå Gud som den som har vad människan inte har. Listan på det vi kan före­ställa oss gör Gud mäktig, men inte människan, skulle kunna vara oändlig, på samma sätt som vi skulle kunna göra en oändligt lång lista på vad vi tror särskiljer Gud från människan. De levnads­exempel genom vilka Guds makt demonstrerades i mäns och kvinnors liv, ses inte som mycket mer än övergående situationer, där Guds makt passerade genom män och kvinnor till andra män och kvinnor.

Endast Jesus blev känd som Guds son och som Gud. Det är därför Jesus kom som din lärare och användes som levnads­exemplet för detta verk. Det här är den punkt som detta verk strävat efter att lyfta fram. Att människan och Gud är ett. Inte bara är människan Gud. Utan Gud är man och kvinna och barn. Gud är.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615