Septuagesima, söndag 9 veckor före påsk:
Nåd och tjänst.


Bibeln: Lukas 17:7-10

Johannes sade till honom: ”Mästare, vi såg en som drev ut demoner i ditt namn, och vi försökte hindra honom, eftersom han inte hörde till oss.” Men Jesus sade: ”Hindra honom inte. Ingen som gör underverk i mitt namn kan genast efteråt tala illa om mig. Den som inte är mot oss, han är för oss. Den som ger er en bägare vatten att dricka därför att ni tillhör Kristus – sannerligen, han skall inte gå miste om sin lön.


En kurs i mirakler: T7:IV.7

Miraklet är den handling som en Guds Son utför när han lagt alla falska gudar åt sidan, och uppmanar sina bröder att göra detsamma. Det är en handling av tilltro, därför att det är insikten att hans broder kan göra det. Det är ett rop på den Helige Ande i hans sinne, ett rop som förstärks genom förening med andra. Efter­som mirakelarbetaren har hört Guds Röst, gör han Den starkare i en sjuk broder genom att försvaga dennes övertygelse om sjukdom, som han inte delar. Makten i ett sinne kan lysa in i ett annat, eftersom alla Guds lampor tändes av samma gnista. Den finns överallt och den är evig.


En kurs i kärlek: A2:12.5

Så länge du fortsätter att känna det som om du inte förstår dig på mirakler, kommer du att vara obenägen att tro på dem eller se dig själv som en mirakelarbetare. Din tro på mirakler och din tro på soning eller rättelse är samma sak. Så länge du är över­tygad om att det finns någon­ting annat än ditt eget tänkande som är i behov av rättelse tänker du fel. Rätt-tänkande är miraklernas rike.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615