Exaudi, söndagen 6 veckor efter påsk:
Hjälparen kommer.


Bibeln: Johannes 15:26-16:4

När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig. Också ni skall vittna, ty ni har varit med mig från början.
Detta har jag sagt er för att ni inte skall komma på fall. De skall utesluta er ur synagogorna, ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta skall de göra därför att de inte har lärt känna Fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, skall minnas att jag har sagt det.


En kurs i mirakler: T5:I.4

Den Helige Ande är den enda delen av den Heliga Treenigheten som har en symbolisk funktion. Han omnämns som Helaren, Hjälparen och Vägledaren. Han beskrivs också som någonting “separat“, åtskilt från Fadern och från Sonen. Jag själv sade: “Om jag går bort skall jag sända er en annan Hjälpare och Han skall för alltid vara hos er.“ Den Helige Andes symboliska funktion gör Honom svår att förstå, eftersom symboliken kan tolkas på olika sätt. Som människa och också som en av Guds skapelser, lärde mig mitt rätta tänkande, som kom från den Helige Ande eller den Universella Inspirationen, först och främst att denna Inspiration är till för alla. Jag skulle själv inte kunna ha Den utan att veta detta. Ordet “veta“ är rätt i detta sammanhang, eftersom den Helige Ande är så nära kunskapen att han framkallar den, eller bättre uttryckt, tillåter den att komma. Jag har tidigare talat om den högre eller “sanna“ varseblivningen, som ligger så nära sanningen att Gud Själv kan strömma över den lilla klyftan. Kunskapen är alltid redo att strömma överallt, men den kan inte sätta sig emot. Därför kan du lägga hinder i vägen för den, även om du aldrig kan förlora den.


En kurs i kärlek: K:6.22

Världen kan inte annat än göra dig besviken, för din före­ställ­ning om den grundar sig på en villfarelse. Det är endast dig själv du har lurat, och din villfarelse har inte ändrat det som är och kommer aldrig någonsin att lyckas göra det. Endast Gud och hans utvalda hjälpare kan leda dig från detta självbedrägeri till sanningen. Du har blivit så fram­gångsrik på bedrägeri att du inte längre kan se ljuset utan hjälp. Men förena dig med din nästa så kommer ljuset att börja lysa, för alla är här för att hjälpa dig. Detta är det mest välvilliga syftet med världen och med kärleken: att få ett stopp på ditt självbedrägeri och återlämna dig till ljuset.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615