Annandag pingst, måndagen efter pingst:
Andens vind över världen.


Bibeln: Johannes 3:31-35

Den som kommer ovanifrån står över alla. Den som kommer från jorden tillhör jorden och talar jordiskt. Den som kommer från himlen vittnar om vad han har sett och hört, och ingen tar emot hans vittnesbörd. Den som tar emot hans vittnesbörd erkänner därmed att det Gud säger är sant. Ty den som Gud har sänt talar Guds ord; Gud ger Anden utan att mäta. Fadern älskar Sonen och har lagt allt i hans hand. Den som tror på Sonen har evigt liv. Men den som vägrar att tro på Sonen skall inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom.


En kurs i mirakler: T5:IV.4

Jag hörde en enda Röst eftersom jag förstod att jag inte kunde sona enbart för mig själv. Att lyssna till en enda Röst innefattar beslutet att dela Den med andra för att själv kunna höra Den. Det Sinne som fanns i mig dras fortfarande oemotståndligt till varje sinne som skapats av Gud, därför att Guds Helhet är Hans Sons helhet. Du kan inte skadas, och bör inte visa din broder någonting annat än din helhet. Visa honom att han inte kan skada dig och förebrå honom ingenting, för då förebrår du dig själv för det. Detta är vad som menas med “att vända andra kinden till“.


En kurs i kärlek: K:19.12

Din tro på dina bröder och systrar kommer emellertid inte att bli full­ständig utan den återförening mellan sinne och hjärta som åstad­kommer det till­stånd vi kallar hel­hjärtad­het. Detta till­stånd uppnåddes inte alltid av dem som trodde på mig – och du ombeds inte att vara perfekt. Som tydligt framgår av de urkunder som lämnats kvar till er, uppnådde faktiskt inte apostlarna detta till­stånd under min livstid, för de såg mig som annor­lunda och vände sig till mig för att få kraft. Först efter min uppståndelse kom den heliga anden över dem och uppen­barade deras egen kraft för dem genom att förena sinne och hjärta med tro. De var därefter återförenade med mig liksom de var förenade med Kristus. Du måste således lära dig att se dig själv så som du ser dina bröder och systrar, och att lägga din tro, inte på olikheten, utan på sammaheten.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615