Sextonde söndagen efter trefaldighet, 24 veckor efter påsk:
Döden och livet.


Bibeln: Markus 5:35-43

Medan han ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem: "Din dotter är död. Du skall inte besvära Mästaren längre." Men Jesus, som hörde deras ord, sade till föreståndaren: "Var inte rädd, tro bara." Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med, och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sade: "Varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover." Då skrattade de åt honom. Men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sade: »Talita koum!" (det betyder: Lilla flicka, jag säger dig, stig upp!). Och genast reste sig flickan och gick omkring, hon var tolv år gammal. De blev utom sig av förvåning, men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sedan sade han åt dem att ge flickan något att äta.


En kurs i mirakler: T1.I.24

Mirakler gör det möjligt för dig att bota sjuka och uppväcka döda, eftersom det var du själv som gjorde sjukdom och död, och därför kan avskaffa båda. Du är ett mirakel i stånd till att skapa i likhet med din Skapare. Allt annat är din egen mardröm, och existerar inte. Endast det som skapats av ljuset är verkligt.


En kurs i kärlek: K:23.16-17

Att befria din varseblivning från din näst intill omutliga tro på formen kommer att tillåta alla de förändringar i formen som miraklet kräver. Form är inte en konstant, utan ett resultat. Även om du tror att övertygelse är resultatet av form, är det inte det. Form är resultatet av övertygelse. Således har över­tygelsen inte bara en förmåga att förändra formen, utan den är också nödvändig för att kunna göra det.

Historien har visat er att det som ni tror är möjligt, blir möjligt. Veten­skapen har påvisat sambandet mellan forskare och forskningsresultat. Ändå finner du det svårt att tro att vad som är möjligt beror på vad du kan föreställa dig är möjligt. Du måste sluta se svårigheten och börja se med vilken lätthet det som du kan föreställa dig blir verkligt.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615