Femte söndagen efter påsk: Att växa i tro.


Bibeln: Johannes 4:10-16

Mina kära, låt oss älska varandra, ty kärleken kommer från Gud, och den som älskar är född av Gud och känner Gud. Men den som inte älskar känner inte Gud, eftersom Gud är kärlek. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss: han sände sin ende son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Men om vi älskar varandra är Gud alltid i oss, och hans kärlek har nått sin fullhet i oss. Han har gett oss sin ande, och därför vet vi att vi förblir i honom och han i oss. Vi har sett och kan vittna om att Fadern har sänt sin son att rädda världen. Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han i Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom.


En kurs i mirakler: T7:VIII.6

Endast ära är en passande gåva till dem som Gud Själv skapade värdiga att äras, och som Han ärar. Ge dem den uppskattning som Gud alltid låter dem få, eftersom de är Hans älskade Söner i vilka Han funnit behag. Du kan inte vara åtskild från dem, eftersom du inte är åtskild från Honom. Vila i Hans Kärlek, och skydda din vila genom att älska. Men älska allt som Han skapade, varav du är en del, för annars kan du inte lära dig vad Hans frid är och acceptera Hans gåva till dig själv och som dig själv. Du kan inte känna din egen fullkomlighet förrän du har ärat alla dem som skapades så som du.


En kurs i kärlek: A2:12.6

I likhet med det inlär­ningsmål som blivit satt här, att gå bortom över­tygelse till att helt enkelt veta, är inlär­nings­målet i för­hållande till miraklet det­samma – det är att gå bortom tron på miraklet till att helt enkelt veta. Att veta är att veta vad som är sant. Att veta är att tänka rätt. Din åter­komst till vetandet eller rätt-tänkandet är både miraklet och slutet på behovet av mirakel. För när du lever i världen som vem du är, blir du ett mirakel och det ständiga uttrycket för miraklet.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615