Sexagesima, söndag 8 veckor före påsk: Det levande ordet.


Bibeln: Johannes 7:40-52

Några i hopen som hörde detta sade: ”Han måste vara Profeten”, och några sade: ”Han är Messias.” Men andra sade: ”Inte kommer väl Messias från Galileen? Säger inte skriften att Messias skall vara av Davids ätt och komma från Betlehem, byn där David bodde?” Så blev hopen oenig om honom. Några ville gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot honom.

När deras folk kom tillbaka frågade översteprästerna och fariseerna: ”Varför har ni inte tagit hit honom?” De svarade: ”Aldrig har någon människa talat som han.” Då sade fariseerna till dem: ”Har ni också blivit vilseledda? Finns det någon i rådet eller bland fariseerna som tror på honom? Men den stora hopen, som inte kan lagen, den är förtappad.” Nikodemos, som själv satt i rådet och som tidigare hade sökt upp Jesus, sade: ”Inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom och tagit reda på vad han gör?” De svarade: ”Är kanske du också från Galileen? Se efter i skriften, så skall du finna att ingen profet kommer från Galileen.”


En kurs i mirakler: A106:5-6

Hör Honom i dag, och lyssna till Ordet som lyfter slöjan som lig­ger över jorden, och väcker alla som sover och inte kan se. Gud kallar på dem genom dig. Han behöver din röst för att tala till dem, för vem skulle kunna nå Guds Son förutom hans Fader, som kallar genom ditt Själv. Hör Honom i dag, och erbjud Ho­nom din röst så att den kan tala till alla de många som väntar på att höra det Ord som Han kommer att säga i dag.
Var redo för frälsningen. Den är här, och kommer i dag att ges till dig. Och du kommer att lära dig din funktion av Den Som valde den åt dig i din Faders Namn. Lyssna i dag, och du skall höra en Röst Som kommer att ljuda över hela världen genom dig. Det är nödvändigt för Överbringaren av alla mirakler att du tar emot dem först, och således blir den glade givaren av det du har tagit emot.


En kurs i kärlek: D:Dag 2.23

Mitt vuxna liv började således med igen­kännandet av vem Jag Är, på samma sätt som ditt gör. Därefter följde mitt liv såsom varande ”levnadsexemplet”, ett liv som började med de fyrtio dagarna och fyrtio nätterna som jag tillbringade på berget och som fortsatte med att jag förenade mig med mina bröder och systrar, med att jag spred ljus i mörkret, gav kraft till de kraftlösa, hälsa till de sjuka, liv till de döda. Mitt liv berörde alla dem som var villiga att bli berörda, förändrade alla dem som var villiga att förändras.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615