Tjugonde söndagen efter trefaldighet, 28 veckor efter påsk:
Att leva tillsammans.


Bibeln: Matteus 13:53-57

När Jesus hade avslutat sina liknelser lämnade han trakten. Han kom till sin hemstad, och där undervisade han i synagogan så att man häpnade och sade: "Varifrån kommer den mannens visdom och underverk? Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han då allt detta?«" Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sade till dem: "En profet blir ringaktad bara i sin hemstad och i sitt hem."


En kurs i mirakler: B5:6

Är han Guds ende Hjälpare? Förvisso inte. För Kristus antar många former med olika namn tills deras etthet kan kännas igen. Men Jesus är för dig bäraren av Kristi enda budskap om Guds Kärlek. Du behöver ingen annan. Det är möjligt att läsa hans ord och dra nytta av dem utan att acceptera honom i ditt liv. Likväl skulle han hjälpa dig ännu lite mer om du delar dina sor­ger och glädjeämnen med honom och lämnar dem båda för att fin­na Guds frid.


En kurs i kärlek: K:6.4

Jag var allra minst accepterad som profet och frälsare av dem som var mest lika mig, de som såg mig växa upp, arbetade nära mina föräldrar, och bodde i samma stad. Det berodde på att de visste att jag inte var annorlunda än de var och de kunde inte acceptera att de var detsamma som jag. De var då, och du är nu, inte annorlunda än jag. Vi är alla detsamma eftersom vi inte är separata. Gud skapade universum som ett sammanhållet helt. Att universum är ett sammanhållet helt ifrågasätts inte längre ens av vetenskapen. Vad du har gjort för att dölja din verklighet har, med den heliga andens hjälp, vänts till något som ska lära dig vad din verklighet faktiskt är. Ändå vägrar du fortfarande lyssna och lära. Du föredrar fortfarande att saker och ting ska vara annorlunda än vad de är och väljer, genom dina ställningstaganden, att låta det vara så.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615