Kristi förklarings dag, söndagen 15 veckor efter påsk:
Jesus förhärligad.


Bibeln: Matteus 17:1-8

Sex dagar senare tog Jesus med sig Petrus, Jakob och hans bror Johannes och gick med dem upp på ett högt berg, där de var ensamma. Där förvandlades han inför dem: hans ansikte lyste som solen, och hans kläder blev vita som ljuset. Och de såg Mose och Elia stå och samtala med honom. Då sade Petrus till Jesus: ”Herre, det är bra att vi är med. Om du vill skall jag göra tre hyddor här, en för dig, en för Mose och en för Elia.”

Medan han ännu talade sänkte sig ett lysande moln över dem, och ur molnet kom en röst som sade: ”Detta är min älskade son, han är min utvalde. Lyssna till honom.” När lärjungarna hörde detta kastade de sig ner med ansiktet mot marken och greps av stor skräck. Jesus gick fram och rörde vid dem och sade: ”Stig upp och var inte rädda.” De lyfte blicken, och då såg de ingen utom Jesus.


En kurs i mirakler: T 4:I.6

Egon kan råka i konflikt i vilken situation som helst, men anden kan inte råka i konflikt överhuvudtaget. Om du varseblir en lärare som enbart "ett större ego" kommer du att vara rädd, eftersom att förstora ett ego skulle innebära att öka ängslan för separationen.

Jag kommer att undervisa tillsammans med dig och leva tillsammans med dig om du tänker tillsammans med mig, men mitt mål kommer alltid att vara att till sist frigöra dig från behovet av en lärare.

Detta är motsatsen till den egoinriktade lärarens mål. Han är intresserad av vilken verkan hans ego har på andra egon, och tolkar därför deras samspel som ett medel för att bevara egot. Jag skulle inte kunna ägna mig åt att undervisa om jag trodde detta, och du kommer inte att vara en hängiven lärare så länge som du tror det. Jag varseblivs ständigt som en lärare som antingen förhärligas eller förkastas, men jag accepterar ingendera av dessa varseblivningar för egen del.


En kurs i kärlek: K:19.10

Att se dina bröder och systrar på samma sätt som de som levde för länge sedan såg mig, är det sätt på vilket du kan uppnå relation av den högsta ordningen och på nytt lära dig kommunion, hjärtats språk. Det är därför du har blivit ombedd att uppleva anden i dina bröder och systrar, i stället för att enbart relatera till deras kroppar som du alltid har gjort. Jag blev inte sedd som en kropp av dem som trodde på mig, fastän jag hade en kropp som hjälpte mig lära, precis som du har. Mitt vittnesbörd bar vittne om din ankomst precis som skriften bar vittne om min. Även om en del av mina ord förvrängdes och misstolkades, kan du fortfarande gå tillbaka till dem och se att det är så. Jag påstod inte att jag var mer upphöjd eller annorlunda än alla andra, utan kallade var och en av er broder och syster och påminde er om er faders kärlek och om vår förening med honom.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615