MIRAKELKALENDERN, HÖSTEN, september-november.

Citat från Bibeln, En kurs i mirakler och En kurs i kärlek, ett från varje bok för var och en av kyrkoårets sön- och helgdagar.

För att prenumerera på epost med "dagens text", gå till SKV / Prenumerera, eller klicka på länken. På denna sida berättar jag (Lars Gimstedt) om varför jag gjort denna webbplats.


58. Tolfte söndagen efter trefaldighet, 20 veckor efter påsk: Friheten i Kristus.

59. Trettonde söndagen efter trefaldighet, 21 veckor efter påsk: Medmänniskan.


60. Fjortonde söndagen efter trefaldighet, 22 veckor efter påsk: Enheten i Kristus.

61. Femtonde söndagen efter trefaldighet, 23 veckor efter påsk: Ett är nödvändigt.

62. Sextonde  söndagen efter trefaldighet, 24 veckor efter påsk: Döden och livet.

63. Den Helige Mikaels dag, söndag 29 sep - 5 okt: Änglarna.

64. Tacksägelsedagen, söndag 8 - 14 oktober: Lovsång.

65. Sjuttonde söndagen efter trefaldighet, 25 veckor efter påsk:Rik inför Gud.

66. Artonde söndagen efter trefaldighet, 26 veckor efter påsk: Att lyssna i tro.

67. Nittonde söndagen efter trefaldighet, 27 veckor efter påsk: Trons kraft.

68. Tjugonde söndagen efter trefaldighet, 28 veckor efter påsk: Att leva tillsammans.

69. Tjugoförsta söndagen efter trefaldighet, 29 veckor efter påsk: Samhällsansvar.

70. Alla helgons dag, lördag 31 okt - 6 nov: Helgonen.

71. Alla själars dag, söndagen efter Alla helgons dag: Vårt evighetshopp.

72. Tjugoandra söndagen efter trefaldighet, 30 veckor efter påsk: Frälsningen.

73. Tjugotredje söndagen efter trefaldighet, 31 veckor efter påsk: Förlåtelse utan gräns.

74. Tjugofjärde söndagen efter trefaldighet, 32 veckor efter påsk: Den yttersta tiden.

75. Tjugofemte söndagen efter trefaldighet, 34 veckor efter påsk: Den yttersta tiden.

76. Söndagen före domsöndagen, 13-19 november: Vaksamhet och väntan.

77. Domsöndagen, 20-26 november: Kristi återkomst.

Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615