Tredje advent, 11 - 17 december: Bana väg för Herren.


Bibeln: Matteus 11:12-19.
När de hade gått började Jesus tala till folket om Johannes: ”Vad gick ni ut i öknen för att se? Ett strå som vajar för vinden? Nej. Vad gick ni då ut för att se? En man i fina kläder? Men de som bär fina kläder finns i kungapalatsen. Vad gick ni då ut för att se? En profet? Ja, och jag säger er: en som är mer än profet. Det är om honom det står skrivet: Se, jag sänder min budbärare före dig, han skall bereda vägen för dig. Sannerligen, ingen av kvinna född har trätt fram som är större än Johannes döparen, men den minste i himmelriket är större än han.Sedan Johannes döparens dagar tränger himmelriket fram, och somliga söker rycka till sig det med våld. Ty ända till Johannes har allt vad profeterna och lagen sagt varit förutsägelser. Ni må tro det eller inte, han är Elia som skulle komma. Hör, du som har öron.Vad skall jag jämföra detta släkte med? De liknar barn som sitter på torget och ropar åt andra barn: ’Vi spelade för er, men ni ville inte dansa. Vi sjöng sorgesånger, men ni ville inte klaga.’Johannes kom, och han varken äter eller dricker, och då säger man: ’Han är besatt.’ Människosonen kom, och han äter och dricker, och då säger man: ’Se vilken frossare och drinkare, en vän till tullindrivare och syndare.’ Men Vishetens gärningar har gett Visheten rätt.”


En kurs i mirakler: T11:4.6.

Kristus står vid Guds altare och väntar på att välkomna Hans Son. Men kom helt utan fördömande, för annars kommer du att tro att porten är reglad och att du inte kan komma in. Porten är inte reglad, och det är omöjligt att du inte kan komma in till den plats där Gud vill att du skall vara. Men älska dig själv med Kristi Kärlek, därför att så älskar din Fader dig. Du kan vägra att gå in, men du kan inte regla porten som Kristus håller öppen. Kom till mig som håller den öppen åt dig, för så länge jag lever kan den inte stängas, och jag lever för evigt. Gud är mitt liv och ditt, och Gud nekar inte Sin Son någonting.


En kurs i kärlek: D:1.2

Jag kommer till dig idag som samskapare till det Själv du är och det Själv som du hoppas repre­sentera med din fysiska form. Jag kommer till dig idag inte som ett personligt själv som är någon ”annan” än du, utan som ett gudomligt Själv som är det­samma som du. I vår förening har vi Guds sons sammahet. När du går framåt med enhetens sanna seende blir du som jag var under mitt liv. Du ”tar emot” och du ”ger” ur andens källa. Du behöver inte förbereda dig eller planera, du behöver bara göra anspråk på ditt arv, dina gåvor, ditt Själv.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615