Apostladagen, söndag 13 veckor efter påsk: Sänd mig.


Bibeln: Lukas 5:1-11

En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde på för att höra Guds ord fick han se två båtar ligga vid stranden; fiskarna hade gått ur för att skölja näten. Han steg i den ena båten, som tillhörde Simon, och bad honom att ro ut ett litet stycke. Sedan satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sade han till Simon: ”Ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där.” Simon svarade: ”Mästare, vi har hållit på hela natten utan att få något. Men eftersom du säger det skall jag lägga ut näten.” Och de gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista, och de vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. De kom, och man fick så mycket fisk i båda båtarna att de höll på att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sade: ”Lämna mig, herre, jag är en syndare.” Ty han och de som var med honom greps av bävan när de såg all fisken de hade fångat – likaså Jakob och Johannes, Sebedaios söner, som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sade till Simon: ”Var inte rädd. Från denna stund skall du fånga människor.” Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom.


En kurs i mirakler: T5:II.10

Jag har försäkrat dig att det Sinne som beslutade åt mig också finns i dig, och att du kan låta det förändra dig precis som det förändrade mig. Detta Sinne är entydigt, eftersom det endast hör en enda Röst och endast svarar på ett enda sätt. Du är världens ljus tillsammans med mig. Vila kommer inte av att sova utan av att vakna. Den Helige Ande är kallelsen till att vakna och vara glad. Världen är mycket trött, eftersom den är själva föreställningen om trötthet. Vår uppgift är den glädjefulla uppgiften att väcka den till Ropet på Gud. Alla kommer att svara på den Helige Andes Kallelse, för annars kan Sonskapet inte vara som ett. Vilken bättre kallelse skulle det kunna finnas för någon del av Riket än att återställa det till den fullkomliga förening som kan göra det helt? Hör endast detta genom den Helige Ande inom dig, och lär dina bröder att lyssna så som jag lär dig.


En kurs i kärlek: A3:16.1

Villigheten att leva efter sanningen är den enda gåva du är ombedd att ge till Gud. Du behöver inte ge några andra gåvor. Du behöver inte offra någonting och offer är i sanning oacceptabelt för Gud. Du är inte ombedd att ge upp någonting annat än ovillighet. Att säga att villighet är den enda gåva som begärs av dig är detsamma som att säga att du inte behöver, och i sanning inte kan, ge någonting annat eller någonting mindre. Du behöver inte anstränga dig för den här kallelsen. Du behöver inte kämpa för att skapa den nya värld som du är kallad att skapa. Du behöver inte ha någon plan och du behöver inte veta exakt hur denna nya värld ska se ut. Du behöver bara vara villig att leva efter sanningen.


Lars@Gimstedt.se, Poppelvägen 20 58731 Linköping, 0709-744615